Raymond Turøy SEKSJONSLEDER Vi skal være sikre på at kompetent helsepersonell kommer når vi trenger det. Det handler om trygghet for alle som ikke bor en liten trikketur unna sykehuset. Mediene har den siste tida vært fylt med stygge eksempler på hva som kan gå galt. Det gjorde sterkt inntrykk at et barn døde i helikopteret på vei til sykehuset. Det er en stor belastning for pasienter å bli transportert langt, og det blir enda mer alvorlig når sykehuset holder helgestengt, som i dette eksemplet. Folk fortjener trygghet, forutsigbarhet og nærhet til tjenestene. Du skal vite at du blir hentet hvis det trengs. Du skal også være sikker på at du kommer til et sykehus som ikke holder stengt fordi det er helg eller at de mangler kompetent personell. Denne regjeringen burde være langt mer opptatt av å åpne dørene på sykehusene enn å sørge for søndagsåpne butikker. Folk blir ikke syke bare i åpningstiden. Regjeringen må gi folk friheten til å bli syke også utenfor åpningstidene. Det handler også om at rett kompetanse er på rett plass, for eksempel i ambulansene. De fl este i ambulansetjenesten har solid grunnutdanning i form av fagbrev og masse realkompetanse. Det er disse som utgjører bærebjelkene i tjenesten, en tjeneste som nå vil bli ytterligere styrket i form av en paramedic-utdanning. Fagforbundet har vært med på å kjempe fram et bachelorstudium i prehospitalt arbeid. Vi ser uheldige sider ved nedbyggingen av de offentlige helsetilbudene i distriktene – særlig når det gjelder akuttfunksjonene. Både pasienter og ambulansepersonell blir påført ekstra belastninger ved bortfall av tjenester. Lengre transportavstander øker krav til førstehjelp og behandling underveis til sykehuset. Utfordringen blir ikke mindre av at lokalsykehus legges ned og at tilbudet reduseres. En fot i hvert yrke Yrkesfaglærerne i Fagforbundet har gjerne en primærutdanning som for eksempel helsefagarbeidere eller barne- og ungdomsarbeidere i tillegg til yrkesfaglærerutdanninga. De hører derfor hjemme både i Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Nå har yrkesfaglærerne fått sin egen faggruppe med Monica De Vito som leder. Hun tror det er mange yrkesfaglærere i forbundet, men har ingen anelse om hvor mange fordi de fl este antakelig er registrert etter primæryrket. – Vi oppfordrer derfor lokale fagforeninger til å rydde i sine medlemsregistre. Yrkesfaglærerne selv kan også ta kontakt med fagforeninga si slik at stillingsbetegnelsen blir endret, sier De Vito. Faggruppas første, konkrete mål er å opprette en egen side på Fagforbundets nettsider pluss en facebookprofi l. – Etter hvert vil vi tilby yrkesgruppa faglig påfyll i form av for eksempel relevante kurs og seminarer samt invitere til diskusjoner på nettet, sier De Vito. En yrkespolitisk utfordring er ifølge faggruppe-lederen at enkelte fylkeskommuner lønner yrkesfaglærerne som adjunkter, mens andre lønner dem som lærere. KES Regjeringen må gi folk friheten til å bli syke også utenfor sykehusets åpningstider. 42 < Fagbladet 3/2015 Lokalsykehuset – trygghet for folk fl est Integreringskonferanse i april Fagforbundet Seksjon helse og sosial og Seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til en to dagers konferanse for asylmottaksarbeidere, tolker, tospråklige assistenter, fl yktningkonsulenter, miljøarbeidere og andre som arbeider med integrering. Blant temaene er Biblioteket som fl erkulturell møteplass og Forsvarlige rammer rundt tolking. Integreringskonferansen er lagt til Fagforbundets lokaler i Oslo og går av stabelen 29. og 30. april. Konferanse for miljøterapeuter og -arbeidere Vernepleierne Unni Molund, Hilde Rosvold og Kjell Magne Gåsland utgjør sammen med Kristin Skogli i Seksjon helse og sosial programkomiteen for årets vernepleierkonferanse. I likhet med forrige konferanse skal også denne være åpen for alle yrkesgrupper som arbeider i sosialfeltet. Programmet for konferansen er ennå ikke spikret, men tidspunktet blir 1. og 2. oktober. – Vi kan ikke tenke oss en bedre måte å markere den internasjonale dagen for sosialpedagoger på, sier Skogli. Hun lover at deltakerne vil oppleve to dager med intens jakt på god praksis. KES Sykepleierne møtes i mai Fagforbunnet inviterer sykepleiere og sykepleierstudenter til konferanse 19. mai på Gardermoen. Blant temaene er ensomhet hos pasienter, sammenhengende pasientforløp og diabetes. KES fbaargang2015 fbseksjonHEL