Fagbladet 3/2015 < 51 UTRYGGHET: Myndighetenes anslag mot Det muslimske brorskapet og angrep på befolkningens politiske friheter har gjort landets moskéer og madrassaer til samlingssteder for demonstranter. fbaargang2015 fbseksjonHEL