56 < Fagbladet 3/2015 sakte, men sikkert, uthuler befolkningens politiske og sivile rettigheter, og det tok ikke lang tid før Hosni Mubarak var frikjent for alle anklager, bortsett fra underslag. Undertrykking – Jeg var bare ute og gikk i gata, sier «Wael», mens han manøvrerer seg sikkert gjennom Kairos mildt sagt kaotiske trafi kk. Også han vil helst unngå å ha sitt virkelige navn på trykk. – Det var 25. januar i fjor, og folk markerte treårsdagen for revolusjonen over hele Kairo. Jeg gjorde ikke noe ulovlig, men plutselig ble jeg lagt i bakken av politiet og kastet inn i en fangetransport sammen med fl ere andre som oppholdt seg i nærheten. De slo oss, og transporterte oss mot et fengsel i nærheten. Men vi klarte å stikke av på vei gjennom ørkenen. Jeg gjemte meg kom meg tilbake til Kairo morgenen etter. Al-Sisis tid ved makta har vært kontroversiell, fra Rabaa- massakren i august 2013, da 525 sivile demonstranter ble drept av politiet, til dødsdommene over 529, 683 og 183 medlemmer av Det muslimske brorskapet i henholdsvis mars 2014, april 2014 og februar 2015. Regjeringens offensiv mot brorskapet og andre muslimske grupperinger er ekstrem, og har bidratt til et økt antall terrorangrep, spesielt på Sinai-halvøya. Men også Kairo rammes regelmessig av attentater. Nesten 3500 mennesker er drept i uroligheter siden kuppet i 2013, og mellom 20.000 og 40.000 er fengslet for å ha vist motstand mot regjeringen. – Det er umulig å føle seg trygg, fortsetter «Wael» med alvorlig mine. – Selv uskyldige sivile kan bli rammet av en bombe eller et streifskudd fra politiet. Selv om jeg ikke går rundt og er bekymret for meg selv, har jeg en familie. Hva om moren eller lillesøsteren min blir rammet. Økonomisk nedtur Fattigdom har, ifølge Verdensbanken, økt i Egypt de siste årene, og en årlig økonomisk vekst på rundt fem prosent i årene før 2011 har blitt redusert til to prosent i årene etter. Arbeidsløsheten har gått opp fra ni prosent før 2011 til tretten prosent, med ungdom som de største taperne. Blant dem er arbeidsløsheten på rundt 25 prosent. Det meste av denne tilbakegangen skyldes sviktende inntekter fra turistnæringen. «Wael» er blant de heldige som har jobb. Han er elektroingeniør, og jobber i et stort egyptisk selskap. – Det viktigste for regjeringen nå er å få økonomien på beina igjen, sier han. – Den prøver å skape et godt klima for bedrifter, noe som ikke alltid er bra for oss som arbeider i bedriftene. Vi har i praksis ingen rettigheter, og myndighetene gjør ingenting for å beskytte oss. Ledelsen kan gjøre som den vil. Om vi protesterer, blir vi truet med oppsigelse, og med den økonomiske situasjonen vi har i landet nå, er det ingen som vil være arbeidsløs. Derfor holder folk kjeft, og godtar alt ledelsen foretar seg. Usikker framtid Ungdom som «Mostafa» og «Wael» er Egypts framtid, men ingen av dem vil bli værende i landet dersom de siste årenes utvikling fortsetter. – Vi trodde vi kunne endre landet vårt, sier «Mostafa». – Ungdom kom ut på gatene, var aktive i sivilsamfunnet og startet organisasjoner, bevegelser og bedrifter. Men nå er det bare apati igjen. Folk har mistet troen på at de kan bidra til forandring; de har blitt passive. Optimismen er borte. Jeg vil fortsatt gjøre noe for landet mitt, men hva kan jeg gjøre alene? undrer han. STille: Sviktende turisme gjør at pyramidene, en av egypts største turistattraksjoner, mottar langt færre besøkende enn tidligere. Den arabiske våren • De politiske urolig - hetene i den arabiske verden startet i 2010. • Oppsto i land som Tunisia, Egypt, Libya, Jemen, Syria, Bahrain, Algerie og Jordan, med følger som varierte fra begrensede protester i noen land til borgerkrig i andre. • Økende fattigdom, arbeidsledighet og politisk undertrykking var medvirkende år - saker til urolighetene. Egypt • Nordafrikansk replublikk med 88 millioner innbyggere. • Grenser til Libya, Sudan, Gazastripen og Israel. • Tidligere president Hosni Mubarak satt ved makta i 30 år, før han gikk av etter masseprotester i 2011. EGYPT LIBYA SUDAN Kairo Gazastripen Israel fbaargang2015 fbseksjonHEL