58 < Fagbladet 3/2015 motarbeider fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet, som nekter å lytte til arbeidstakerne og som nekter å lytte til kunnskap og faglige råd. Ideologi er viktigere. De har åpenbart ikke skjønt betydningen av et anstendig arbeidsliv. Fagforbundet avd. 376 Helse Sunnmøre støtter de protestene som blir rettet mot den «blåblå» regjeringen. For oss er det ingen overraskelse at det kommer slike angrep på en arbeidsmiljølov som er velfungerende både for samfunn og arbeidstakeren. For regjeringen handler dette mer om ideologi enn behovet for fleksibilitet. Her snakker vi også om nedbygging av velferdsstaten og rasering av arbeidstakeres medbestemmelse. På et gitt tidspunkt vil dette ramme hele arbeidslivet, også de som er for i dag. Når Høyre og Frp argumenterer med større behov for fleksibilitet, har dagens lov den fleksibiliteten som blir etterspurt i arbeidslivet. I tillegg har dagens lov et vern av arbeidstaker. Det er dette vernet Høyre og Frp vil til livs med påskudd om mer fleksibilitet. For oss er det tydelig at regjeringen vil svekke fagbevegelsen og de tillitsvalgtes rolle og rette kravet direkte mot den enkelte arbeidstaker. Det sier seg selv at styrkeforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver i denne sammenheng gjør det vanskelig for arbeidstaker alene å håndtere. Styrkeforholdet er vanskelig nok med dagens lov når spenninger oppstår. Det er ikke uten grunn at arbeidsgiver applauderer de forslåtte endringer. Til dem vil vi si – det er en kortsiktig og uansvarlig holdning! Det norske næringslivets suksess skyldes et tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og dyktige og lojale ansatte i virksomhetene. Det er nøkkelen til nyskapning, produktivitet og omstilling. Arbeidsgiverne kaster på båten sitt sterkeste kort – et partssamarbeid basert på tillit og langsiktig samarbeid! Flere midlertidige stillinger vil i første rekke ramme ungdom i etableringsfasen, kvinner som per i dag har flest deltidsstillinger og ansatte i midlertidige stillinger. Det er vanskelig å etablerere seg med hus og hjem hvis det eneste som kan tilbys er en midlertidig stilling. Vi ser den blå tråden i regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: • Mer makt til arbeidsgiverne. Mindre makt til arbeidstakerne! • Flere midlertidig ansatte. • Endringer i arbeidstidsbestemmelsene. • Mer pålagt overtid, lengre arbeidsdager og økt søndagsarbeid. Det er frekt å kalle dette en reform for større fleksibilitet og frihet for den enkelte. Det er det stikk motsatte! Det er en reform for økt utrygghet, mindre frihet og mindre likestilling! Vedtatt på årsmøtet i Fagforbundet avd. 376 Helse Sunnmøre UFØRE Politikere legitimerer hets I den offentlige debatten opplever uføretrygdede seg regelrett mobbet av sentrale politikere når de ikke er i stand til å jobbe. Et eksempel fra budsjettdebatten er forslaget om å kutte i barnetillegg for uføretrygdede. Camilla Stensletten er en av dem som ville blitt hardest rammet av forslaget, og hun fikk massiv støtte da hun fortalte sin historie som funksjonshemmet alenemor. Funksjonshemmede er overrepresentert blant folk som blir utsatt for vold og overgrep. Men situasjonen er for dårlig dokumentert, og det trengs mer koordinert forskning. Bruken av sosiale medier er et effektivt verktøy for å spre sjikane, hatefulle ytringer og trusler. Brukerne av sosiale medier fins i alle aldersgrupper, og ungdommers språkbruk er ikke den verste. Ord skaper en virkelighet. Ord som spres gjennom sosiale medier, rammer helt åpenbart enkeltpersoner. Men det gjør også noe med oss som samfunn. Funksjonshemmede blir ofte møtt med at de er kostbare for samfunnet. Kommunen har ikke råd til avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn. Skolen har ikke råd til tilrettelegging av opplæringssituasjonen for barn som har rett til det. Å bygge flere leiligheter som er tilgjengelig for alle, er for dyrt for boligbransjen. Uføretrygdede beskrives som en ensartet gruppe som har valget mellom å jobbe eller å gå på trygd. Å bygge et inkluderende samfunn handler om fysiske forhold, universell utforming og tilgjengelighet for alle, men det handler også om språk. Politikere som velger å omtale funksjonshemmede og uføre- Debatt Fagforbundet ønsker velkommen til familieleir Vi følger opp fjorårets suksess med to leirer fylt av aktiviteter for barn og voksne. Her har medlemmene tilbud om et rimelig og variert ferietilbud, hvor glede og mestring står i sentrum. Familieleiren er et samarbeid med Framfylkingen og er et tilbud til barnefamilier. Deltakeravgiften er kr 100 per person, maks kr 300 per familie. Fagforbundet dekker transport, kost/losji og aktiviteter for alle deltakere. Det settes opp fellesbuss fra Oslo til Ringsaker. Påmelding og info: www.fagforbundet.no/familieleir Kontaktperson: ingrid.buset@fagforbundet.no Sted: Ringsaker folkehøyskole Tid: 22.–26. juni og 10.–14. august 2015 MOBBING: Et inkluderende samfunn må være tilgjengelig for alle, også funksjonshemmede, mener Arnstein Vada. Foto: colourbox fbaargang2015 fbseksjonHEL