64 < Fagbladet 3/2015 Kryssord Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 15. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3 » og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. Navn Adress e Pos tnr./Sted Når mo ttok du bladet? Vinnere av kryssord nr. 12 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Inger Anna Eneberg 8370 Leknes Idar Næss 7012 Trondheim Bjørg Nyhuus 3027 Drammen S B D U T E O R E T I S K S I M Ø R K E T I DA I S R HV AL V G K R Ø Y L N Å K U E L J O K E R E L L I L J E I T R M O T O R K A S S E R R M E H E K A K E R E T S T E K OD E L K S I A Ø DE T E T T U R E D D N E T T U L S L E P V A RE B S RY E S P E OR GA U D A D I K T A T T R E G K O L L E KT R E V A E I N A R T L E V E RE NE M T KA D A V E R I V R E P Spill Avsnitt Front Karakterløs Emigrant Bagasje Hunndyr Enkelte Pike navn Hylle Omkalfatre Suksess Skrinn Erte Dans Drive Vugge Ensom Bibelsk person Dronning Pike navn Dyr Ene Sess Innsamling Gjennom Innfall Kjør Tøys Nynorsk pron. Ofre Uttalte Gjøre klar Flatemål Polit. parti Ukjent Gjennom Forsikring Doble Hav Forvirre Kosmetikk Regnplagg Kjøre Grinda Gutte navn Dum Brennevin Lose Lege Uhygge Pike navn Bare Lukte Flyselskap Eiend. pron. Stivne Opprør Underlig Bort Drikk Artikkel Omtåket Mesterskap Sorg I tu Rekke Tall Bal Tall fork. Bekreft -else Hermod © 497 12-2014 fbaargang2015 fbseksjonHEL