Fagbladet 3/2015 < 11 Tema: PsykiaTri Samme diagnose betyr ikke at to ulike personer trenger samme hjelp. Behandlingen må tilpasses hvert enkelt menneske, ikke omvendt. Når fagfolk lytter til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser, er veien til et godt liv kortere. fbaargang2015 fbseksjonKIR