20 < Fagbladet 3/2015 Johnny Nesvåg tar dagene som de kommer. Han leker litt, bruker havet som ressurs og vei – og driver blå omsorg. I Cittaslowkommunen Sokndal prøver de å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet. Tekst og foto: SIDSEL HJELME og VIBEKE LIANE Mus eumsbestyreren og omsorgsarbeideren Johnny Nesvåg sitter på brygga og ser utover sjøen. Slik faren hans gjorde, og farfaren. Han er lidenskapelig opptatt av båter, motorer og gamle trehus. Og ungdom som er lei av en teoritung skole. De siste ti årene har han hatt ungdomsskoleelever som ikke trives på puggeskolen i praksis på Nesvaag Sjø- og Motormuseumt. I inntil tre dager i uka lærer Johnny Nesvåg dem å fi ske hummer, fi kse motorer og restaurere båter. – De lærer om livet på sjøen, og å bruke hendene. Jeg tror de får noe med seg som de får bruk for. Dropouts blir dugelige håndverkere De fl este av ungdommene som har gått i skole hos Johnny Nesvåg, ender opp som dugelige håndverkere. Femtenåringene Tomas Evja Urdal og Hugo Strømstad mekker på en gammel trebåt, og de er storfornøyd med arbeidsoppgavene hos Johnny i stedet for å sitte i klasserommet. – Det er morsomt å lære hvordan vi skal bruke verktøyet, og å få ting til å fungere, sier de. Guttene håper å komme inn på bygg- og anleggslinja på videregående. – Ungdommene blir modne i løpet av tida de er her. Det er som om de fi nner ro og selvtillit. De gjør nytte for seg, sier Johnny Nesvåg. Han kaller det blå omsorg. – Bøndene driver grønn omsorg. Her på bruket er det blå omsorg. Begravd Janteloven Det var næringssjef Nils Jakobsen i Sokndal kommune som overbeviste Johnny Nesvåg om at han skulle søke om å få Nesvaag Sjø- og Motormuseum godkjent som Cittaslow-bedrift. Jacobsen var pådriveren til at Sokndal kommune skulle bli en del av Cittaslow-fellesskapet i 2003. Han putrer rundt i en vinrød Boble og mener det langsomme er et godt varemerke for lokalsamfunnet. – Men hva er vitsen med å få bevis på å være av det langsomme slaget? –Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven, forklarer han. Ikke bare pynt Næringssjefen understreker at Cittaslow-ideen ikke er noe de har hentet inn for å pynte på kommunen, selv om skiltene med den oransje sneglen lyser opp både på rådhuset og andre offentlige bygg. – Ofte utvikles byer og tettsteder bare med utgangspunkt i økonomi. Da ødelegges stedets sjel, og de økonomiske og sosiale skillelinjene forsterkes, sier Jacobsen. – Et Cittaslow-samfunn bestreber seg ikke på å snu opp ned på det som er der fra før, men på å bli den beste versjonen av seg selv. Jacobsen innrømmer at de kunne jobbet bedre med å forankre Cittaslow-ideen blant alle ansatte i kommunen, men trekker fram helsestasjonen og GIR GODE LIV Blå omsorg LEVER AV LIDENSKAPEN: Johnny Nesvåg er både musesumsbestyrer og omsorgsarbeider på Nesvaag Sjø- og Motormuseum. fbaargang2015 fbseksjonKIR