Fagbladet 3/2015 < 27 Kirke, kultur og oppvekst «Tidlig innsats og holdningsskapende arbeid er avgjørende for å imøtegå fordommer og ufrihet.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas K Misliker prisøkningene i barnehagene LO er svært lite fornøyd med at regjeringen to ganger har hevet maksprisen for barnehageplass. Selv om de med aller lavest inntekt skjermes, er LO bekymret for ytterligere prisøkninger i barnehagene. Side 28 K Ulike barn trenger ulike familier En familie med god omsorgsevne er ikke nok. Heggeli barnevernsinstitusjon vil finne den familien som er den rette for hvert enkelt barn. Side 32 K Datalek i barnehagen FOKUS: Nye redskaper som foto, datautstyr og digitale tavler kan gi barnehagebarn bedre muligheter til å bli sett og hørt og øve innflytelse, skriver førstelektor Ida Margrethe Knudsen. Side 36 Gjenbruk i barnehagene – Jeg håper boka kan fungere som et inspirasjonsverktøy som viser hvilke muligheter som ligger i gjenbruk, og som kan hjelpe barnehager til å komme i gang, sier Nina Odegard, som nylig lanserte boka «Gjenbruk som kreativ kraft». Side 30 Foto: Per Flakstad fbaargang2015 fbseksjonKIR