Fagbladet 3/2015 < 31 Praktisk og estetisk Det var i møtet med Reggio Emilia-pedagogikken hun fant et utgangspunkt for å gi materialer en verdi og jobbe med dem, både ut fra det demokratiske og det estetiske grunnsynet som denne pedagogikken bygger på. – Barna må få muligheter til å utforske verden rundt seg på ulike måter, og få bruke alle sine «språk». Innenfor Reggio Emilia-pedagogikken tenker man at barn har minst hundre språk gjennom måtene de uttrykker seg på. Barnehagene kan speile dette ved å tilby ulike aktiviteter, materialer og rom. – I dag legges det for lite vekt på praktiske og estetiske fag, både når barna er helt små og går i barnehage, og når de blir eldre og begynner på skolen. Barn er forskjellige, barnehage og skole bør kunne imøtekomme barns ulike interesser og iboende muligheter, enten det er innenfor tenkning, håndtverksmessig eller kroppslig art, mener hun. Motvekt til bruk og kast Odegard mener også det ligger et likestillingspotensial i gjenbruksmaterialene: – De kan plukkes ut og settes sammen uten at det er mulig å definere dem inn i kategorier som «jenteleker» og «gutteleker». Gjenbruksmaterialer er i utgangspunktet kjønnsnøytrale. – Men det ligger selvsagt en fare i hvordan barnehageansatte og andre voksne preger leken og måten gjenstandene brukes på. Derfor er det viktig å være bevisst på dette slik at gjenbruksmaterialene forblir kjønnsnøytrale, legger hun til. Gjennom prosjektledelsen ved Kreativt gjenbrukssenter i Grenland, har hun sett hvordan gjenbruksrommene har vært gode læringsarenaer i forhold til temaer som miljø og forbruksmentalitet, i tillegg til gjenbruk og kreativitet. – Barn og ungdom lærer seg å se verdien i å bruke materialer minst én gang til, og det er en god motvekt til dagens forbrukersamfunn som – etter min mening – er litt for mye preget av en bruk- og kastmentalitet, sier Nina Odegard. «Jeg håper boka kan fungere som inspirasjon for barnehager til å komme i gang med gjenbruk.» Nina Odegard Foto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonKIR