Fagbladet 2/2015 < 39 PiRion – kulturavis for barnehagar og skular nr. 2 - 2015 Med sans for språk Gründer Heidi Aabrekk meiner utviklinga til dei minste har vore undervurdert i pedagogikken. Med Bravo-leken vil ho førebyggje lese- og skrivevanskar før borna er tre år med sanseopplevingar. Distribuert med Fagbladet fbaargang2015 fbseksjonKIR