46 < Fagbladet 3/2015 være spylt spylt, moppet og vasket innvendig og utvendig, og fikset for feil og skader. De siste passasjerene har for lengst peilet seg inn mot hodeputa når trikkene kjører ut av vaskemaskinen på Grefsen. Av hovedstadens 72 trikker i diverse tilstand, skal 60 gjøres klar for innstas i løpet av natta. Klokka 03.52 må siste trikk være gjennom vaskelinja og stå klar for verkstedet, uansett mengder med søle, sand og søppel som ligger igjen etter passasjerene. Trikkemateriellet i Oslo er berømt og utskjelt. De italienske trikkene som ble bestilt i 1995, er en sammenhengende utfordring hver eneste natt for både renholdere og mekanikere. Oslo har tre til fire ganger så høye vedlikeholdskostnader som andre trikkebyer. – Disse vognene tåler verken vinter, snø, sommer eller vår, sier driftsleder Geir Paulsrud. Renholder Tekle Habtezghi gyver løs på gulvet med mopp. Spyling er uaktuelt på italienervognene. Ut fyker grus, sand og søle i tillegg til store mengder Fotoreportasje fbaargang2015 fbseksjonKIR