50 < Fagbladet 3/2015 H elsefagarbeideren er en av fem ved samme tjenestested i Bærum kommune i Akershus som opplevde at de ikke lenger fikk vakter etter at de krevde fast stilling. Alle fem er enslige forsørgere, og alle er fremmedspråklige. – Dette er en veldig stygg sak. Tilkallingsvaker har ikke noe sikkerhetsnett, de kommer løpende på kort varsel hver gang tjenestestedet får et hull i vaktlista – rett og slett fordi de er avhengig av pengene for å overleve, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen. – Vi har gjort en feil Etter at Fagforbundet Bærum tok saken videre, har helsefagarbeideren blitt tilbudt en fast stilling i 80 prosent. Også de fire andre tilkallingsvikarene skal få faste stillinger, ifølge Johnsen. – Disse sakene er svært viktige for forbundet, og ikke minst for dem det gjelder. Derfor er jeg er veldig godt fornøyd med at vi fikk gjennomslag, sier han. Kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum, Bovild Tjønn, er glad for at fagforeningen tok opp denne saken. – Her har vi som arbeidsgiver gjort en feil. Etter at vi ble gjort oppmerksom på saken, er det sørget for at helsefagarbeideren får den ansettelsen hun har krav på. – Dette er et stort område, der det kreves omfattende kunnskap om lover og regelverk. Derfor må vi innrømme at det av og til kan forekomme feil. Da er det også viktig at eventuelle feil som blir begått, rettes opp så raskt som mulig, fortsetter hun. – For arbeidsgiver er det også betryggende at tillitsapparatet og fagforeningen fungerer slik at vi fikk kunnskap om saken og kunne løse den, sier hun. – Kommer dere til å gjøre noe for å unngå liknende saker i framtida? – Ja, vi arbeider hele tida for å sikre at de som representerer arbeidsgiver ute på tjenestestedene har den kunnskapen som trengs for å følge lover, regler og avtaleverk, sier Bovild Tjønn. – Vil gjøre bedre jobb Helsefagarbeideren er svært lykkelig over utgangen på saken: – Nå kan jeg endelig senke skuldrene og se framover. Jeg vil også gjerne takke Fagforbundet Bærum som hjalp meg. Uten dem hadde jeg neppe fått en fast stilling på lenge, sier hun. – Jeg ønsker ikke å være en bråkmaker eller lage problemer for noen. Alt jeg vil er å gjøre jobben min så godt som mulig, ha tryggheten som følger med en fast jobb, bidra til fellesskapet gjennom arbeid og skatt, og leve et normalt og godt liv, sier hun. Hun har en tydelig aksent som avslører at hun ikke er etnisk norsk, men er lett å forstå, velformulert og har et godt ordforråd. Hun kommer fra en urolig kant i verden, har flyktet fra krig og trusler, og har mistet store deler av familien sin. Derfor ønsker hun ikke å stå fram med navn og bilde – hun er fortsatt redd. Men hun vil gjerne fortelle historien sin. Fordi hun mener den er viktig. Tekst og foto: PER FLAKSTAD HJELP: Helsefagarbeideren har fått god hjelp av Bjørn M. Johnsen og Fagforbundet Bærum til å få den faste stillingen som hun så lenge har ønsket seg. Da Fagforbundet Bærum krevde fast ansettelse, fikk helsefagarbeideren beskjed om at det ikke lenger var bruk for henne. Fagforeningen gikk videre med saken, og nå har hun fått fast jobb. Hjulpet til fast jobb Men først ble helsefagarbeideren fratatt vaktene fbaargang2015 fbseksjonKIR