2 < Fagbladet 2/2015 for Supertanker fbaargang2015 fbseksjonKIR