2 < Fagbladet 3/2015 10 46 30 32 36 Tema Ungdommens stemme Kroppen er dekket av politiske tatoveringer og fylt med ungdommelig engasjement og pågangsmot. Christina Beck Jørgensen tar gjerne to nye år som leder for Fagforbundets 35.000 ungdommer. Da helsefagarbeideren krevde fast jobb, ble hun ble strøket fra vakter hun var satt opp på. Nå har Fagforbundet hjulpet henne til fast stilling. Fra utestengt til fast jobb 29 4 Fikk anerkjennelse etter fi re års kamp 10 TEMA: Psykiatri 16 PORTRETTET: Christina Beck Jørgensen 19 Varsler fi kk Fritt Ord-pris 20 Blå omsorg gir gode liv 23 Pensjonsstrid ved privatisering 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 39 – Stater er undervurdert 40 FOTOREPORTASJEN: På sporet 46 Endelig fast jobb 50 Håpet som brast i Egypt FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Lønnsom medbestemmelse 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Smørblid Smarttelefoner skaper stress på fritida Smarttelefoner og lesebrett fører til lengre arbeidsdager og mindre frihet. Det går også ut over familien. Difi -direktør Ingelin Killengreen er kritisk til at Norge bare er på en 13. plass i FNs og EUs oversikt over offentlige eforvaltningstjenester. Kemnere sier nei til statlig skatteinnkreving Kemnere over hele landet, inkludert i høyrekommuner, sier nei til regjeringens forslag om statlig skatteinnkreving. Ulønnsomt og ineffektivt, mener de. Samarbeid lønner seg Lunner kommune har i fl ere år testet ut systematisk samarbeid mellom ledelse og ansatte. Det har lønnet seg, ikke minst økonomisk, skriver fokusforfatter Paul Bjerke. 16 INNHOLD Foto: Eivind Senneset Foto: Monica Larsen Foto: Per Flakstad Foto: colourbox Jan Åge Olsen bruker loppene til å leve et aktivt liv. Han er blitt kompis med ADHD-diagnosen fordi han møtte hjelpere som så det positive i all energien hans. HVER MANN SIN OPPTUR Norge burde skåret høyere på datautvikling fbaargang2015 fbseksjonKON