Fagbladet 3/2015 < 19 – Jeg ble helt satt ut da jeg fi kk beskjeden, sier Jan Erik Skog, den tidligere busselektrikeren som varslet om korrupsjon i Unibuss (tidligere Sporveisbussene). – Men selvsagt er jeg stolt. Det er en skikkelig opptur etter fl ere år i motbakke. Gjennom en årrekke varslet Skog, som de ansattes representant i styret, om korrupsjon i selskapet. Første gang i 1999, men han ble aldri trodd. – Korrupsjonen var tydelig. Vi meldte fra om overfakturering og fi ktive faktureringer gjentatte ganger, sa Skog til Fagbladet under rettsaken i Oslo tingrett i fjor. PRISVINNER: Jan Erik Skog varslet om korrupsjon i Unibuss i årevis, men ble ikke trodd. Nå har han fått Fritt Ords pris. Busselektriker Jan Erik Skog bidro til at korrupsjonsskandalen i Unibuss ble rullet opp. Nå er han tildelt Fritt Ords Pris. Varsler fi kk Fritt Ord-pris Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD har vært en stor personlig belastning å bruke ytringsfriheten. – Fritt Ords håp er at Robin Schaefer og Jan Erik Skogs innsats vil bidra til å løfte fram varslernes viktige rolle i samfunnet, og til at framtidige varslere blir møtt på en profesjonell måte. Derfor får de Fritt Ords Pris 2015, sier styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn i en pressemelding. Med prisen følger 200.000 kroner. Skog har allerede bestemt seg for å gi 50.000 til en barneby i Nord-Russland, som Oslo Sporveiers Arbeiderforening står bak. – Jeg vet at pengene kommer godt med der. Meg er det ikke synd på, sier varsleren. Stolt av vinneren Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening hjalp etter hvert Skog. Han er stolt over jobben varsleren gjorde. – Han gjorde en kjempejobb. Det er en utrolig fortjent pris. At han sto i stormen har ikke bare vært viktig samfunnsmessig, men også innad i Sporveien. Fagforbundet bør også være stolt over å ha et sånt medlem, sier Aasen om den nå pensjonerte busselektrikeren. Etter gjentatte varsler startet opprullingen av korrupsjonsskandalen i 2011. I fjor ble tidligere Unibuss-sjefer og ansatte dømt til fengsel. Dommene ble anket. Krever mot Jan Erik Skog fi kk Fritt Ord-prisen sammen med varsleren i Monicasaken, politibetjent Robin Schaefer, for sin modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv. Fritt Ord peker på at de to har møtt kraftig motstand over lengre tid, og at det derfor har krevd mot og «Han gjorde en kjempejobb. Det er en utrolig fortjent pris.» Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening Foto: Ola Tømmerås fbaargang2015 fbseksjonKON