Fagbladet 3/2015 < 27 Kontor og administrasjon «Vi veit at den vanlegaste grunnen til ikkje å vere medlem, er at ein ikkje har vorte spurt.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth K Riksarkivar bekymret for kommunearkiver Løsninger for å bevare de digitale kommunearkivene må være på plass før kommunegrensene endres, mener riksarkivar Inga Bolstad. Side 28 K For mange kostnadsoverskridelser – Altfor mange digitaliseringsprosjekter har kostnads- og tidsoverskridelser. Virksomheter må bli flinkere til å lære av hverandres feil og suksesser, mener avdelingsdirektør Tone Bringedal i Difi. Side 30 K Lunner sparer millioner FOKUS: Gjennom et systematisk trepartssamarbeid har Lunner kommune redusert sykefravær og turnover og spart millioner av kroner, skriver forskningsleder Paul Bjerke i De Facto. Side 36 Opprør mot skatteforslag Kemner Annett Henriksen støtter ikke regjeringens forslag om at staten skal overta skatteinnkrevingen. Norske kommuner er verdens mest effektive skatteoppkrevere. Kemnere betviler at en statlig etat kan gjøre det bedre. Side 32 Foto: Werner Juvik fbaargang2015 fbseksjonKON