Fagbladet 3/2015 < 29 Nytt eArkiv på tvers av kommune og stat riksarkivet vil lage ett felles arkiv for offentlig sektor. arkivet skal gjøre det mulig å søke informasjon på tvers av kommuner og stat. – eArkiv kan spare statlig og kommunal sektor for kostnader i milliardklassen, sier avdelingsdirektør Gunnar Urtegaard i Riksarkivet til Kommunal Rapport. Kostnadene er beregnet i rapporten «eArkiv i offentlig sektor». En kartlegging av digitalt skapt materiale i kommuner og fylkeskommuner viser at det i perioden 1985–2010 trolig er skapt arkivverdig dokumentasjon i så mange som 12.000 ulike sak-arkivsystemer og fagsystemer. Under 1000 av disse er sikret i depot. Basert på estimater fra kommunale arkivinstitusjoner, kan kostnaden i kommunal sektor, med dagens metodikk, ligge opp mot to milliarder kroner. Nå ber Riksarkivet regjeringen om å bevilge 20 millioner kroner i statsbudsjettet neste år for å opprette en ny, felles arkivkomponent for offentlig sektor som de vil kalle eArkiv. – Vi har langt på vei mislyktes i å ta vare på våre arkivskatter. Med ett nytt arkivsystem vil vi kunne styre unna kostnader ved å ta vare på arkivene i ettertid. Det vil også være spennende muligheter i systemet. Vi vil for eksempel kunne utveksle dokumenter mellom kommuner og mellom kommuner og stat, sier Urtegaard. VeV Smarttelefon og lesebrett spiser opp fritida vår Er du blant dem som stadig må sjekke eposten og gjøre andre jobbrelaterte oppgaver i fritida? Pass på – det kan være ødeleggende. Personer som stadig er oppkoblet med jobben, risikerer nemlig både helsa og personlige forhold, skriver Du&Jobbet. I en ny studie har forskere analysert resultater fra hele 63 tidligere undersøkelser som berører mer enn 50.000 yrkesaktive fra 1992 og fram til i dag. Mindre fritid Er smarttelefoner og lesebrett til velsignelse eller forbannelse? Ifølge studien innebærer slike verktøy at vi kan være mer fl eksible, men i praksis betyr det lengre arbeidsdager. Du har kanskje din frihet, men du får aldri fri. Tida du tilbringer med familien og med egne aktiviteter blir mindre. – I det lange løp fører det som først synes å øke din effektivitet og fl eksibilitet til stress og dårligere balanse mellom jobb og fritid, sier forskeren Svenja Schlachter, ved universitet i Surrey i England. Egentid ga bedre helse I en annen studie viser den britiske forskeren Almuth Mc- Dowall at egentid, der du har mulighet til å konsentrere deg om dine egne aktiviteter, gjør at du trives bedre og blir mer engasjert i jobben. Hennes undersøkelse bygger dels på en dagbok over egne aktiviteter som 18 ansatte skrev i en måned og en spørreundersøkelse der 344 personer svarte på spørsmål om arbeidsvilkår og balansen mellom arbeid og familie. Resultatet er at de som opplevde at de hadde mer egentid, hadde bedre helse. Forholdet til familien ble bedre, og de presterte bedre på jobben. Tekst: Vegard Velle TIdSTYV: Personer som stadig er oppkoblet med jobben, risikerer både helsa og personlige forhold. colourbox.com colourbox.com Vi blir stadig mer fornøyd Aller mest fornøyd er vi med renovasjon og barnehager. Også Nav har framgang. Selv tidvis utskjelte Nav kan vise til mer fornøyde brukere. Norsk Kundebarometer startet i 2008 med årlige målinger av brukertilfredshet for utvalgte offentlige tjenester. I den første målingen oppnådde Nav katastrofalt dårlige 50 av 100 oppnåelige poeng for brukertilfredshet. Seks år senere kunne Nav notere seg for 62 av 100 mulige brukertilfredshetspoeng, en framgang på 12 poeng. For sju år siden var private tjenesteleverandører i snitt nesten åtte poeng bedre enn offentlige. Avstanden har skrumpet inn og utgjør nå mindre enn 1,5 poeng. Renovasjon, har de mest tilfredse brukerne. Dette er en tjeneste som har holdt seg på et høyt tilfredshetsnivå gjennom fl ere år. fbaargang2015 fbseksjonKON