Fagbladet 3/2015 < 31 teetaten, Nav og SSB satte seg sammen, er rapporteringen blitt forenklet for 120.000 arbeidsgivere, og forvaltningen er effektivisert. Huskeliste ved offentlige anskaffelser Bringedal trekker fram en huskeliste ved offentlig anskaffelse av IKT-systemer, som hun har kalt Fasit, Fallgruver i store offentlige IT-prosjekter: – Det første punktet er å bruke mye tid tidlig. Det er ingen grunn til å skynde seg før du vet hvor du skal. Du bør altså kjenne behovet og sikre at det er i samsvar med den strategiske retningen til virksomheten. – Fins det liknende prosjekter som har lykkes? Gjør en kost-nytte vurdering. – Sett tydelige mål og involver brukerne. Den nye teknologien er ikke nødvendigvis den beste. Teknologer syns ofte ny teknologi er kult, men det er ikke nødvendigvis best. Den nest-beste løsningen, som er utprøvd, er godt mulig bedre, påpeker Bringedal. –Styr på risiko. Hva kan gå galt? Hold risikoen nede. – Bruk markedet klokt. Nesten alltid vil du ha et tett forhold til leverandørene. Bruk kreativiteten deres, men sørg for at det er du som bestemmer hva som skal løses, råder Bringedal. Hun råder folk til å se på Prosjektveiviseren til Difi, som har samlet mange erfaringer og som peker på hva du bør være spesielt opptatt av i ulike faser. Fra regjeringens digitaliseringsrundskriv «Dersom virksomheten ikke har etablert egen prosjektmodell for gjennomføring av IKT-relaterte tiltak, bør Prosjektveiviseren benyttes i planlegging, styring og gevinstrealisering av IKT-relaterte prosjekter. Prosjektmodellen kan tilpasses den enkelte virksomhets behov og det konkrete prosjektet.» Foto: Scanpix colourbox.com fbaargang2015 fbseksjonKON