34 < Fagbladet 3/2015 – Lokalt skjønn er mer rettssikkert Skatteoppkreverne oppdager stadig vekk at barnehageforeldre eller eldre personer uventet misligholder betaling av tjenester. Da kan vi varsle andre etater, for eksempel barnevernet eller omsorgsetaten, som kan vurdere om personene trenger hjelp. Oversikten skatteinnkreverne sitter på, er et gode for hele kommunen. Henriksen er uenig i Finansdepartementets argument om at dagens organisering er en trussel for rettssikkerheten. – De tenker at en lokal skatteoppkrever sitter for tett på skattebetaleren, og at skatteinnkrevingen kan bli vilkårlig. Jeg tenker det motsatte. Lokalt skjønn, individuelle hensyn, møte med folk og konkrete vurderinger – det er rettssikkerhet. Ganske sikkert vil kontrollen, oversikten og bistanden overfor det lokale næringslivet bli dårligere, mener Henriksen. Mer arbeidslivskriminalitet – Dårligere kontroll over det lokale arbeidslivet kan også føre til en oppblomstring av arbeidslivskriminalitet, tror Henriksen. – Hvor god kontroll har du over arbeidslivet i Hallingdal når det nærmeste skattekontoret ligger tre timer unna, i Drammen? spør hun. Når kontrollørene er ute på arbeidsplassene, oppdager de stadig vekk bedrifter som ikke betaler skatt eller ansatte som ikke er registrert, eventuelt ansatte som blir bedt om å registrere seg som selvstendig næringsdrivende, men som i virkeligheten er ansatt. I slike tilfeller samarbeider skatteoppkreveren med Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet. – Jeg er svært overrasket over at dette forslaget kommer rett før kommunereformen. Denne handler jo nettopp om å fl ytte oppgavene fra stat til kommune, om å få sterkere og større kommuner. «De tenker at en lokal skatteoppkrever sitter for tett på skattebetaleren, og at skatteinnkrevingen kan bli vilkårlig. Jeg tenker det motsatte.» Annett Henriksen, kemner i Drammensregionen. fbaargang2015 fbseksjonKON