40 < Fagbladet 3/2015 gjennom natta På sporet Det er midnatt i den enorme vaskehallen på Ryen i Oslo. Renholder Siriwan Hazelan og kollegene hennes har akkurat klargjort første pulje av 102 t-banetog. De siste ankommer mens de første kjøres ut for å stalles på stasjoner i sentrum. Om fire timer og 36 minutter går første avgang. Samtidig passerer siste bane fra Frognerseteren like bak ryggen på arbeidslaget ved overgangen nord for Vettakollen stasjon. De er allerede godt i gang med å sveise nye skinner. De halvsovende passasjerene enser det ikke. Fagbladet ble med renholdere, mekanikere og vedlikeholdsoperatører i Oslo sporveier. Ved soloppgang i morgen skal t-banetog og trikker være rensket for søppel og graffiti, de skal De fører en kamp mot klokka for at du skal komme tidsnok på jobb i morgen tidlig. Fotoreportasje Foto: WERNER JUVIK Tekst: OLA TØMMERÅS fbaargang2015 fbseksjonSAM