Fagbladet 3/2015 < 59 Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Fagforbundet Vestre Toten avholdt årsmøte med merkeutdeling til de som har 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i Fagforbundet på Ås kommunelokale i januar. Vi hadde besøk av nestleder Karianne Aaboen i Fagforbundet Oppland som blant annet fokuserte på den nær forestående politiske streiken 28. januar. Tekst: Morten Pettersbakken Heder og ære i Vestre Toten Verdig markering Hundre medlemmer møtte opp på årsmøtet til Fagforbundet Halden og Aremark i slutten av januar, blant annet for å høre stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV. Det ble dessuten gjort stas på flere medlemmer som har vært organisert i forbundet i 25 år og 40 år i LO. Følgende mottok 25-årsnålen: Gry Haukedal, Lise Nissen, Anna Iversen, Karin Jærlingen, Anne Gundersen, Ester Stensrud, Solveig Fagereng, Maiken Hafsrød, Merete Ramdal, Ursula Holmberg, Torill Andersen, Jane Pettersen, Eva Caroliussen, Gerd Henriksen, Gertrud Iseland og Anita Larsen. 40-årsnålen ble delt ut til Erna Gulbrandsen, Rita Nilsen, Edna Henriksen, Liv Rasmussen, Inger Andersen, Gunnar Amundsen og Gun Stomperud. Tekst: Anders Wingren Fagforbundet Trondheim og Omegn vaktmesterforening avd.432 markerte et medlem med lang fartstid på sitt årsmøte. Leder Asgeir Tillerflaten (t.h.) delte ut nål og diplom for 40 års medlemskap i LO til Per Olav Buvik. Foreningen har også tre medlemmer som har vært medlem i forbundet i 25 år: Torunn Dahl, Bersvein Ofstad og Ingvald Storvik. De var ikke til stede på møtet. Tekst: Steinar Sæther Heder for lang og tro tjeneste Fra venstre: Karianne Aaboen fra Fagforbundet Oppland sammen med 25-årsjubilantene Aud Stikbakke, Åge Furuseth og May-Britt Løkken samt leder Morten Pettersbakken i Fagforbundet Vestre Toten. Fra venstre: Karianne Aaboen fra Fagforbundet Oppland sammen med 40-årsjubilantene Inegjerd Bjørseth, Terje Liereng, Lajla Tangen og Elisabeth Langedahl samt foreningsleder Morten Pettersbakken. fbaargang2015 fbseksjonSAM