Samferdsel og teknisk «De må ha hodet usedvanlig langt nede i sanda for å tro at anbud, oppsplitting og knallhard priskonkurranse gir bedre tjenester.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Fagbladet 3/2015 < 27 Brannskolen til Nordland Fagmiljøet er overrasket, i Nordland er det glede, i Trondheim forargelse, men mest av alt er brann- og redningsarbeidere fornøyd med regjeringens vedtak om endelig å opprette en fagskole. Side 28 Kvalifiserer for renhold og helse Åsnes sykehjem gir faglig og språklig opplæring. Til gjengjeld får de stadig nye renholdsarbeidere og helsefagarbeidere blant innvandrerne. Side 30 Yrkesskade og yrkessykdom FOKUS: Brannfolk og feiere er mer utsatt enn andre yrkesgrupper for sykdom og skade på grunn av jobben. Det er viktig å kjenne til reglene for ytelser og erstatning, skriver forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Side 36 Tid for batteribusser Et viktig veivalg, sier prosjektleder Pernille Aga i Ruter om selskapets framtidsplaner. Batteridrevne busser er på full fart inn i Oslo-trafikken. I løpet av 2020 vil Ruter kjøre helt uten fossilt drivstoff. Side 32 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2015 fbseksjonSAM