28 < Fagbladet 3/2015 Ny brannutdanning til Nord-Norge NM-vinnere til Danmark Brann- og redningspersonell skal endelig få sin fagutdanning. Skolen vil bli lagt til Tjeldsund i Ofoten. Det får blandet mottakelse. Regjeringen har besluttet å etablere en toårig fagskole for brann- og redningsarbeid. Skolen er sterkt etterlengtet, men til fagmiljøets overraskelse blir den etablert i Tjeldsund på Hinnøya i Ofoten – midt mellom Harstad og Lødingen. Anbefalinger fra fagmiljøene om å velge Trondheim, ble ikke vektlagt. – Enige om Trondheim – Lokalisering i Tjeldsund kom som lyn fra klar himmel, sier leder av Norsk brannmannsforum og faggruppa for brannog redningspersonell i Fagforbundet, Bjørn Rønning. Ifølge Rønning var hele fagmiljøet enig om Trondheim, og viser til forskningsmiljøet for brann og sikkerhet ved Sintef på NTNU og at Trondheim by er mer tilgjengelig. – Én ting er å reise til Tjeldsund på kurs noen dager, en annen ting er å flytte dit for to år. Vi ønsket oss fagskole i Trondheim og et øvelsessenter ved den eksisterende brannskolen på Tjeldsund, sier han. Glad for vedtak Per Jarle Valvatne i styret i Seksjon samferdsel og teknisk understreker at Fagforbundet først og fremst er glad for at det endelig er vedtatt å opprette fagskolen. – Det viktigste er å få utdanningen i gang. Det har vi ventet på lenge, sier han. Statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet begrunner valget med at brannskolen allerede ligger i Tjeldsund. – Ved å videreutvikle Norges brannskole til en fagskole, bygger vi på eksisterende infrastruktur og kompetanse. For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på den nye fagskolen, legges det opp til samarbeid med skolemiljøet i Harstad, og at deler av teoriundervisningen legges der. Det vil også bli etablert en avdeling i Stavern underlagt fagskolen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS FAGLIG: Brann- og redningsarbeidere har lenge etterspurt fagutdanning. Nå er en fagskole vedtatt, og regjeringen har avgjort at den skal ligge i Tjeldsund kommune. Vinner med 500 ladestolper Østfold fylkeskommune vant prisen «Årets lokale klimatiltak» i regi av miljøstiftelsen Zero. Østfold vant for sitt fellesopplegg for utbygging av ladestasjoner til elbiler i alle fylkets kommuner. Andreplassen gikk til de åtte kommunene i Akershus som står bak ROAF miljøpark der avfall gjenvinnes til ressurs. Det blir omtalt som Europas mest moderne anlegg. På tredjeplass fulgte tolv kommuner rundt Mjøsa som har oppgradert Mjøsanlegget AS. Kapasiteten og produksjonen av biogass og gjødsel fra matavfall er doblet. OT På biogass i Asker I februar fikk medarbeidere i Asker kommune tre nye miljøvennlige og klimanøytrale biogassbiler. Asker er en foregangskommune når det gjelder miljøvennlige kjøre-tøy. Kommunen har fra før fem personbiler og sju renovasjons-biler som går på biogass. OT De har vunnet NM i hurtigfrigjøring to år på rad. Nå reiser teamet fra Ringerike til Danmark. Vinnerne skal demonstrere hvordan hurtigfrigjøring av fastklemte personer i et bilvrak kan gjøres både best og raskest mulig. Norsk luftambulanse har arrangert norgesmesterskap i hurtigfrigjøring tre år på rad i samarbeid med Fagforbundet. Lag med brann- og redningspersonell, ambulansepersonell og politi fra hele landet har deltatt. Formålet med konkurransene er å finpusse ferdigheter og samhandling mellom etatene i en nødssituasjon der hvert sekund teller. OT samferdsel og teknisk Illustrasjonsfoto: colourbox.com IMPONERTE: Laget fra Ringerike. Foto: Håkon Sandal fbaargang2015 fbseksjonSAM