34 < Fagbladet 3/2015 Med mye nytt utstyr og teknologi på vei, må sjåførene lyttes til, mener hovedtillitsvalgt Marit Sauge i Unibuss. Både sjåfører og mekanikere har fått mange nye utfordringer med hybrid-, hydrogen- og gassbusser – ofte med nye leverandører og operatører etter anbudsrunder. – Om drivstoffet er elektrisitet eller diesel, får ikke så stor innvirkning på sjåførenes hverdag, men det går ikke alltid like bra på andre tekniske områder når nytt utstyr kommer. For eksempel har vi opplevd harde girkasser på hybridbussene med mye rykk og napp og ubehag for både sjåfør og passasjerer. Noen nye busser har også plundrete startmekanismer, forteller hun. Når det nå satses på flere busser med ny teknologi, ønsker Sauge at sjåførene trekkes best mulig inn i arbeidet. – Sjåførene ser sider ved nytt materiell som teknisk personell og konsulenter ikke alltid tenker over. Jeg håper det blir tatt hensyn til når spesifikasjoner utarbeides. dinger om utfordringene ved eldrift, og diskusjonen går snart om sentrumsruter, kjørelengder, ladetid, avstander og oppoverbakker. – Ikke alle ruter passer for batterielektriske busser, medgir Aga. Mye å vinne Byene har mye å vinne på å få faset ut dieselbussene. I tillegg til redusert klimautslipp, vil det merkes på både støy og luftkvalitet. Fra Folkehelseinstituttet kommer det hver vinter urovekkende meldinger om faretruende luftkvalitet. – Det er ikke mulig å tallfeste betydningen av nullutslipp fra kollektivtrafikken, men vi vet at hvert eneste mikrogram med forurensning i lufta har betydning for folkehelsa, sier avdelingsdirektør for luftforurensing og støy, Per Schwarze. – Ta sjåførene med på råd Rogalendinger på batteri Reisende mellom Stavanger og Sandnes fraktes nå med landets aller første batteridrevne elbuss i ordinær rutetrafikk. I midten av februar ankom batteribussene fra produsenten Ebusco i Nederland. De inngår i et pilotprosjekt som gjennomføres av busselskapet Boreal Transport Sør som kjører for kollektivselskapet Kolumbus. Boreal har hatt en demobuss til utprøving i vinter. Konklusjonen var oppløftende. – Den holder hva den lover, fastslår Tor Arild Sande i Boreal transport overfor Teknisk Ukeblad. Prøvekjøringen har vist at det er problemfritt å kjøre rundt 25 mil med bussen. Bussene er standard 12 meter med 35 sitteplasser og inntil 80 passasjerer. Den har et 249 kWh litiumionebatteri på 1800 kilo, som skal kunne lades opp til 100 prosent på 2,5 timer, ifølge produsenten. Rekkevidden på fulladet batteri er beregnet til 25 mil på sommeren og 17 mil på vinteren. Dette gjør Oslo • Ruter har ambisjon om å gjøre Oslo til Europas ledende hovedstad for miljøbusser. • I løpet av 2020 skal all busstrafikk være fossilfritt. • Denne våren legger Ruter fram alternative løsninger. Nullutslipp i sikte Antall busser fbaargang2015 fbseksjonSAM