Fagbladet 3/2015 < 35 Holdt trøkket oppe Oppskriften i Sortland var den samme som ansatte og tillitsvalgte lyktes med i Steigen et år tidligere: Forklare politikerne hvilken tjeneste de faktisk har og vise fleksibiliteten ved å ha dette i egenregi. – Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har snakket med politikere og administrasjon. Det gjelder å holde trøkket oppe til de har forstått hva de har, sier Hanne Næss. Både hun og leder Lillian Grøsnes har skrevet en lang rekke leserinnlegg, arrangert underskriftskampanje, markert renholderne i 1.-maitog, holdt to markeringer foran kommunestyremøter, stått på stand på torget, og på renholdernes dag inviterte de politikerne til møte. Da fikk de høre om belastningen renholderne opplevde ved at jobbene deres kanskje skulle konkurranseutsettes. – En tung bør er løftet fra skuldrene våre, meldte lykkelige renholdere i Sortland, som feiret vedtaket i Fagforbundets lokaler. – Det gikk et lettelsens sukk gjennom forsamlingen med renholdere da innstillingen fra rådmannen ble vedtatt, forteller hovedtillitsvalgt i Sortland, Hanne Næss. Rådmannen innstilte på å skrinlegge planene om anbudsutredning, og heller satse på egne ansatte og utrede innføring av Insta 800. Da innstilingen ble vedtatt, var det gått halvannet år siden den blåblå kommuneledelsen hadde vedtatt å utrede hvordan de kunne konkurranseutsette renholdet. Uvisst til det siste Helt til det siste var det uvisst hva som ville bli utfallet. Bare noen få dager før formannskapsmøtet ble det klart at det var flertall for rådmannens innstilling. Da meldte nemlig Høyre-ordfører Grete Ellingsen at hun og hennes parti ville støtte rådmannen og velge renhold i egenregi. Selv om et flertall var sikret før møtet, var det overraskende at innstillingen ble enstemmig vedtatt, uten at en eneste politiker tok til orde for å utrede konkurranseutsetting – slik det blåblå flertallet vedtok for halvannet år siden. – Vi var møtt mannsterke opp, men ingen motsa innstillingen. Alle valgte de ansattes side, sier Hanne Næss. Sortland har 30 renholdere fordelt på 22,9 stillinger. De har hatt en tung tid med mye usikkerhet siden forrige vedtak i juni 2013. – Folk har blitt syke av å leve i uvisshet over hvordan det skulle gå med jobbene deres, forteller leder av Fagforbundet Sortland, Lillian Grøsnes. Anbuds-thriller i Vesterålen Tekst og foto: Ola Tømmerås Sortland beholder renholdet i egenregi. Etter halvannet års innsats fra tillitsvalgte og ansatte, ønsket ikke en eneste politiker lenger å utrede anbud. sa nei til anbud AVVIST: Det har gått halvannet år siden politi- kerne ville utrede konkurranseutsetting av renholdet. Nå er planene skrinlagt uten debatt. fbaargang2015 fbseksjonSAM