ERFARING OG KUNNSKAP: Leder i Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken, mener pensjonistene har mye å bidra med i valgkampen gjennom sin kunnskap og lange erfaring fra arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. – Derfor vil det bety mye for velferdstjenester som barnevern, pleie og omsorg og barnehagepolitkk hvem som styrer lokalt. Skadevirkningene av regjeringens borgerlige politikk kan begrenses, mener han. For de ansatte i fylker og kommuner, er det dessuten de- res egne arbeidsgivere som står på valg 14. september. Re sultatet vil derfor påvirke arbeidsbetingelsene deres. Blant annet har det i vinter pågått en aksjon for å få kom munestyrer og fylkesting til å forplikte seg til å følge reglene i den gamle arbeidsmiljøloven slik at det ikke blir så lett å ansette folk midlertidig. Må være konkrete I tillegg kan lokalvalget ha stor betydning for om kommunale arbeidsplasser blir konkurranseut satt. Dette igjen kan ha stor betydning for pensjonene til de ansatte, og spesielt de som risikerer å miste muligheten til AFP. – Men da må også de tillitsvalgte tørre å være konkrete når de engasjerer seg i den lokale valgkampen. De må snakke om tjenestetilbudet til 87 år gamle Marta, om pensjonen til 58 år gamle Astrid, og om tilbudet i barnehagen til to år gamle Sofie, sier Jan Davidsen. – Vi må gi velgerne argumenter som de kan kjenne seg igjen i. Da når vi fram med budskapet vårt, fortsetter han. Pensjonistforbundet I tillegg til å engasjere pensjonistene i lokalvalget, er både Davidsen og Hageløkken opptatt av at Fagforbundets pensjonister melder seg inn og engasjerer i Pensjonistforbundet. –Delta i – Pensjonistforbundet har på veg- ne av alle pensjonister drøftingsrett med regjeringen i trygdeoppgjøret og i andre viktige saker som gjelder valgkampen pensjonister og uføre. Davidsen til pensjonistene: Fagbladet 4/2015 < 17 fbaargang2015 fbseksjonHEL