n Sammen i klubber Elever fra videregående har intervjuet beboerne på Nordberghjemmet. Nå møtes unge og gamle i klubber basert på beboernes interesser. Side 30 n Jobbhus inspirerer unge til jobb I Trondheim har Nav med enkle midler klart å motivere ungdom som ellers ville falt utenfor, til å skaffe seg jobb eller gå på skole, og ikke minst klare seg selv. Side 36 n Får sitt pass påskrevet FOKUS: Spesialist- og kommunehelsetjenesten kan bli bedre, mener pasienter med psykiske plager i en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Side 40 «Vår rolle er å holde hjulene i gang, slik at livet kan leves videre.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Foto: Erik M. Sundt På handletur på sykehjemmet Alle varene Økernhjemmet bruker, er samlet i Kolonialen. Hit kommer beboere, brukere og personalet for å handle, blant annet Edvard Kiwinimeni (t.v.), Kjell Roald og Katrine Jacobsen. Side 32 Fagbladet 4/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonHEL