POPULÆR KAFÉ: Det smaker med en kaffekopp etter handleturen. Store bilder av fruktdisker, Oslos første bar, en gammel pølsebod og en kolonialbutikk skaper inntrykk av å sitte ute i en park selv om de sitter nede i en kjeller. i størst mulig grad får bestemme hva de vil gjøre, hva de vil kjøpe og hva de vil spise. Institusjonssjefen spør seg hvorfor mennesker som flytter inn på et sykehjem, også skal fratas autonomien. I hennes hode er det viktig at de som allerede har mistet så mye, skal få beholde sin identitet og selvbestemmelse. Svaret hennes er personsentrert omsorg. Hentet inspirasjon i Nederland Økernhjemmet er ett av fire sykehjem i Oslo som har latt seg inspirere av den nederlandske demenslandsbyen de Hogeweyk. Selnes forteller at de trengte ny inspirasjon, at de fikk mulighet til å besøke landsbyen, og at de likte tankegangen bak de Hogeweyk. – Vi tente på ideen om å skape et bedre hverdagsliv ved å normalisere livet på sykehjemmet. Den nederlandske landsbyen bygger etter hennes mening på et konsistent ideologisk fundament for personsentrert omsorg. – Vi har lenge tenkt at omsorgen skal være personsentrert. Men i Nederland så vi hva dette begrepet betyr i praksis. Når vi vurderer et tiltak, er det fundamentale spørsmålet: Har vi dette hjemme, gjør vi dette hjemme hos oss selv? Konklusjonen er at inspirasjonen fra Nederland driver hjemliggjøringen inn i et nytt spor, et spor som fører sykehjemmet enda lenger bort fra institusjon og enda nærmere et hjem. Kontor for opplevelser Kolonialen er bare ett av flere tiltak som hittil har bestått testen; ja, dette vil bidra til å normalisere livet på sykehjemmet. Økernhjemmet har også skaffet seg en turbuss og en el-bil. – En av beboerne syntes det var så lenge siden han hadde sett hovedgata i Oslo. Det tok ikke lang tid før han satt på en av fortauskafeene på Karl Johan, forteller Katrine Selnes. Sånt er mulig når sykehjemmet har en bil til disposisjon. Og det hører unektelig et normalt liv til å kunne gå på kafé når ideen og lysten oppstår. 34 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL