MÅ FØLGE MED: – Noen av ungdommene sliter med døgnrytme. De trenger å lære seg tidsstyring, forteller veileder Yogeswaraw Sivapragasan. 36 < Fagbladet 4/2015 JOBBHUSET SØR I TRONDHEIM • Et tilbud til ungdom i alderen 18–25 år som er passive, har avbrutt skolegang, manglende arbeidserfaring, psykiske lidelser eller rusproblemer. • Alle ungdommer som søker sosialhjelp fra Nav vurderes i forhold til å møte på Jobbhuset. Også personer med arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller uten ytelser kan vurderes. • Alle ungdommer som søker sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger hos Nav får tilbud om å møte på Jobbhuset. • Kurset varer i fire uker, tre dager i uken, fire timer om dagen, i alt tolv samlinger. • Undervisningen er gruppebasert. Blant temaene er CV, jobb søknad, jobbintervju, hvor finner vi jobbene, ernæring, søvn, fysisk aktivitet og personlig økonomi. • Startet høsten 2013. Har svært gode resultater. Etter kurset går to av tre videre i skole eller jobb. fbaargang2015 fbseksjonHEL