VERDIGHETSENTERET SØKER ENGASJERT HELSEFAGARBEIDER SPENNENDE FAGSTILLING 100 % FAST STILLING Sentrale oppgaver er å delta i senterets aktiviteter, spesielt i planlegging og gjennomføring av vår nasjonale videreutdanning Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom (OLS). Personen vi søker bør ha kompetanse og videreutdanning innen for eldreomsorg, og/eller palliasjon. Interesse og erfaring fra undervisning vil bli vektlagt. God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, er ønskelig. Vi tilbyr et spennende og kreativt fagmiljø, med gode arbeidsbetingelser. Lønn etter kvalifikasjoner. Ytterligere informasjon, se: verdighetsenteret.no eller kontakt leder OLS, Silje B. Eikemo, telefon: 98008209 Søknad med CV sendes se@verdighetsenteret.no Søknadsfrist: 10. mai. 2015 VERDIGHETSENTERET SØKER ENGASJERT HELSEFAGARBEIDER SPENNENDE FAGSTILLING 100 % FAST STILLING Sentrale oppgaver er å delta i senterets aktiviteter, spesielt i planlegging og gjennomføring av vår nasjonale videreutdanning Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom (OLS). Personen vi søker bør ha kompetanse og videreutdanning innen for eldreomsorg, og/eller palliasjon. Interesse og erfaring fra undervisning vil bli vektlagt. God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, er ønskelig. Vi tilbyr et spennende og kreativt fagmiljø, med gode arbeidsbetingelser. Lønn etter kvalifikasjoner. Ytterligere informasjon, se: verdighetsenteret.no eller kontakt leder OLS, Silje B. Eikemo, telefon: 98008209 Søknad med CV sendes se@verdighetsenteret.no Søknadsfrist: 10. mai. 2015 FAGSKOLE HELSE OG MILJØ OPPSTART HØST 2015 • Psykisk helsearbeid • Kreftomsorg og lindrende pleie • Miljøarbeid innen rus • Barsel-og barnepleie • Rehabilitering Opptakskrav: Helsefagarbeider / hjelpepleier Undervisningen er gratis. Din samarbeidspartner! www.banda.noUTSTYR PÅ BLÅRESEPT Banda er en kjede med 54 butikker over hele landet med høyt kvaliserte helsearbeidere. Vi har bl.a. kompetanse innen stomi, inkontinens, ernæring, ksering og urinretensjon. •råd og veiledning i våre samtalerom, eller ved hjemmebesøk til dine pasienter •tilpasning/valg av utstyr i samarbeid med deg •hjelp ved sår hud, lukt, brokk og lekkasje •tilpasset utlevering av utstyr •hjemkjøring av varer er en selvfølge VI HAR TID TIL PASIENTEN DIN! Finn nærmeste Bandabutikk på www.banda.no Besøk vår nettbutikk: www.banda.no/nettbutikk Følg oss på Facebook/bandakjeden Bandas hovedkontor: 23 38 48 58 HUSK!- det er pasientene som eier blåresepten. De kan fritt velge den bandagist/apotek de mener gir den beste service og oppfølging. Vi har blåresept ekspedering via mail på www.banda.no For nærmere informasjon: www.folkeuniversitetet.no/helsefagskole DELTIDS- STUDIER Fagbladet 4/2015 < 39 fbaargang2015 fbseksjonHEL