SEKSJONSLEDER Til alle assistenter Assistenter som arbeider med assistenter i helse- og sosialpleiefaglige oppgaver eller sektoren. Her kan du lese om Fagarbeider og medmenneske I helsevesenet møter vi daglig mennesker som bærer med seg håp og lengsler og de som ikke lenger har tro på livet. Vi møter pasienter og pårørende som fagperson – og som medmenneske. Vi kan kjenne på at vi kunne gjort så mye mer hvis vi hadde tilstrekkelig med tid og ressurser. Vår faglige integritet settes på prøve, men samtidig er det ikke lang vei til oppturer og glede. Det kan være det takknemlige smilet fra sykesenga, eller pårørende som gir klart uttrykk for at de setter pris på den jobben vi gjør. Noen ganger møter vi det tomme blikket, øyene uten livslyst. Årlig tar nærmere 100 nordmenn over 65 år sitt eget liv. Bak tallene ligger et levd liv, et minnerikt liv. Vi som helsepersonell skal møte både de lyse og de mørke dagene. Vår viktigste rolle er å møte de som er avhengig av vår hjelp med respekt. Vår rolle er å holde hjulene i gang, slik at livet kan leves videre. Alle skal føle seg nyttig og verdsatt. Meningsfulle aktiviteter og Vår rolle er å holde den gode samtalen bidrar til hjulene i gang, slik at å opprettholde verdigheten. livet kan leves videre. Det har vært gjennomgående tema i ti år med konferansene KreativOmsorg. Der har vi kommet med forslag til hvordan omsorgspersonell kan gi liv til dagene. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Det minner meg om historien om den lille jenta og sjøstjernene: Etter et kraftig uvær, gikk en liten jente langs stranden. Stormen hadde skylt tusenvis av sjøstjerner på land, og hun gikk tålmodig og kastet dem ut i havet, en for en. Noen sa til henne: Du kan ikke gjøre en forskjell for alle disse døende sjøstjernene. Det er så mange av dem, og du er så liten. Du kan ikke redde dem alle! Hun plukket opp en til, kastet den i havet og sa: «Men for nettopp denne lille sjøstjernen betyr det alt.» Raymond Turøy miljøarbeid, er alle omfattet av helsepersonelloven. – Derfor er det så viktig at assistenter i likhet med fagarbeidere og ansatte med høgskoleutdanning får mulighet til å utvikle seg faglig, sier Raymond Turøy, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). SHS har nylig utarbeidet Assistenten – håndbok for bl.a. etisk refleksjon, helsepersonelloven, og førstehjelp. – Vi håper flere arbeidsgivere legger til rette for assistenter som ønsker å oppdatere seg og heve kompetansen, og at tipsheftet kan bidra positivt til dette, sier Turøy. Heftet er gratis og kan bestilles på fagforbundet.no/shs eller via e-post til intern.post@ fagforbundet.no KES Faggruppe for hudpleie Styret i SHS har oppnevnt faggruppe for hudpleie. Her sitter Anne Holmstrøm, Kari Tveranger, Randi Louise Hegg Iversen, Laila Elisabeth Fure og Vibeke Dahl. Lobna El-Masrouri, rådgiver ved organisasjonsenheten i Fagforbundet, er KES vedtemaet på konferansen er lindrende behandling ved livets slutt. Dessuten blir helsepersonelloven belyst og diskutert. Konferansen arrangeres for fjerde gang av Seksjon helse og sosial (SHS) i samarbeid med Fagakademiet. KES kontaktperson inntil videre. Arena for faglig utvikling Helsefagarbeiderne i Fagforbundet får anledning til å høre psykolog Anne Gro Innstrand når de møtes på konferanse i Oslo 20. og 21. mai. Hun skal snakke om møter mellom mennesker med psykiske lidelser og fagpersoner. Det andre ho- Thomas Tallaksen arbeider 50 prosent i hver av de to seksjonene SHS og SKKO (Seksjon kirke kultur oppvekst). Her skal han ivareta medlemmer med høgskole- og universitetsutdanning. – Foreløpig besøker jeg høgskoler og universiteter over hele landet sammen med tillitsvalgte, forteller statsviteren som begynte som rådgiver i Fagforbundet i februar. En viktig oppgave blir å knytte kontakter mellom utdanningsinstitusjonene og Fagforbundet på fylkes- og kommunenivå. Nytt ansikt i SHS og SKKO – Jeg skal hjelpe forbundet med å ta vare på med lemmer med høyere utdanning. Det betyr at jeg også skal være med å utvikle yrkesfaglige tilbud blant annet til syke pleiere og barnehage lærere, forteller den ferske rådgiveren. Tallaksen er statsviter med yrkeserfaring fra både kommunal og privat sektor. Han kom til Fagforbundet fra Retriever Norge som medie analytiker. KES Foto: Karin E. Svendsen 42 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL