SEIER: Retten har gitt helsearbeideren i Elverum både oppreisning og rett til fast jobb Illustrasjonsfoto: Sissel M. Rasmussen – Bli bøssebærer 1. mai skal Norsk Folkehjelp samle inn penger for å støtte dem som kjemper for retten til å organisere seg. LO oppfordrer medlemmer over hele landet om å delta som bøssebærere. Vikar fikk rett til fast jobb etter rettssak Hun gikk til sak mot kommunen for å få fast stilling. Nå har den tidligere vikaren vunnet i lagmannsretten, og får både fast stilling og oppreisning. – Saken har vært en stor belastning for vikaren. Vi håper det er over nå, sier hovedtillitsvalgt Tom Stensby. Etter å ha jobbet som vikar innenfor pleie-, rehabiliterings- og omsorgssektoren siden 2010, krevde den tidligere vikaren å bli ansatt i en 50 prosent stilling. Det gikk ikke Elverum kommune med på, og vikaren stevnet arbeidsgiveren. Får oppreisning Sør-Østerdal tingrett dømte kommunen i juni i fjor til å ansette den tidligere vikaren i en 50 prosent stilling, samt å betale 20.000 kroner i erstatning. Elverum anket dommen. Kommunen fryktet blant annet at saken ville skape presedens og at flere ville kreve det samme. Nå har vikaren vunnet ankesaken i Eidsiva ting lagmannsrett. Hun har dermed rett på 50 prosent fast ansettelse i kommunen. Samtidig får hun en oppreisning på 20.000 kroner, og kommunen må dekke saksomkostningene. Prinsippsak for kommunen Tom Stensby syns det er uforståelig at kommunen har gjort dette til en prinsippsak. – I løpet av mine 15 år som hovedtillitsvalgt i Elverum har vi hatt rundt 40 vikarer som har krevd fast stilling, og det har aldri vært et problem. Jeg skjønner ikke at kommunen frykter at det vil komme et ras med vikarer som vil kreve det samme, sier Stensby. – Det er en viktig prinsipiell sak for oss, og den har betydning for kommunens økonomiske situasjon, sier Aasmund Hagen, assisterende rådmann i Elverum. Da Fagbladet gikk i trykken, hadde kommunen ennå ikke tatt stilling til om den ville anke dommen. Rådmannen ville derfor ikke kommentere saken ytterligere. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Foto: Kari-Sofi e Jenssen 1. mai-talere Fagforbundets leder Mette Nord skal holde årets 1. mai-tale i Porsgrunn og Skien, mens nestleder Odd Haldgeir Larsen (bildet) skal avduke Osvald-statuen på Østbanetorget i Oslo. LO-leder Gerd Kristiansen skal til Trondheim og Hommelvik, mens nestleder Tor-Arne Solbakken skal til Lillehammer og Raufoss, og nest leder Hans-Christian Gabrielsen holder 1-mai-talen i Tromsø. – Bryt med Histadrut EL & IT Forbundet vil jobbe for at LO skal bryte samarbeidet med sin israelske søsterorganisasjon, Histadrut. Det nye handlingsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i mars, inneholder en ytterligere skjerpelse av en fra før av meget Israel-kritisk politikk. var medlemmer i Fagforbundet 1. april. Det er 7534 flere enn påsamme tid i fjor. Fagbladet 4/2015 < 7 fbaargang2015 fbseksjonKIR