Foto: Privat INNSATSNORSKFoto: Privat INNSATSNORSK FOREBYGGER EBOLASMITTE Spesialrenholder Johanna Kleppestø har nettopp kommet tilbake fra ebolarammede Sierra Leone. Der var oppdraget å forebygge smitte. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: EIVIND SENNESET T T il daglig jobber Johanna Kleppestø (31) i et team med spesialrenholdere på Haukeland sykehus i Bergen. Blant annet utfører teamet smittevernsrenhold i alle sykehusets avdelinger og bygninger etter behov. I vinter ble hun spurt om en oppgave utenom det vanlige – å delta som renholder i en av hjelpedelegasjonene til ebolarammede Sierra Leona. Aldri i tvil – Jeg var aldri i tvil om å takke ja. Det er stort å få være med i et slikt team, sier Johanna Kleppestø. Fagbladet møter henne på Haukeland sykehus noen få dager etter hjemkomst. I korridoren stopper kolleger og ønsker henne velkommen hjem. I sykehusmiljøet er det en kjent sak at en hjelpeoperasjon i et ebolaområde krever flere fagspesialister enn helsepersonell og leger. Det er en forutsetning for en trygg operasjon at noen forebygger smittespredning der helsepersonellet jobber og bor. Gjør helsearbeidet mulig – Min jobb var å forebygge smitte i boligcampen i Mayamba, forteller Kleppestø. Det innebar bruk av hjelpe, er det godt å få bruke den til nettopp det. Vi all kunnskap en spesialrenholder har, med grundig som forebygde smitte gjorde det mulig for helsepervasking av alle tenkbare kontaktflater. sonellet å utføre sin viktige jobb, forklarer Kleppestø, Haukeland universitetssjukehus i Bergen fikk i fjor høst i oppdrag av Helsedirektoratet å etablere og sende ut norske helseteam til innsats mot ebolaepidemien i Vest-Afrika. Fagfolk fra hele landet ble rekruttert. I starten av desember kom de første norske helsearbeiderne fram til Camp Moyamba – leiren der de bor. Samme måned tok de imot pasienter i behandlingssenteret Ebola Treatment Center (ETC) i Moyamba, 120 kilome- ter sørøst for Freetown. Behandlingssenteret er oppretta av det britiske Department for International Development (DFID), mens det blir drifta og ledet av Doctors of the World / Medicos del Mundo (MdM). – Hvis én smittebærer tar på en flate som berøres men legger til at det er hverdagen også på Haukeland av andre, kan det være nok til å spre smitte videre, i Bergen. forklarer Kleppestø. Hun var ikke direkte involvert – Også her må leger og helsepersonell vite at smittei nødhjelpsarbeidet i felten, men hadde den bakgrun-vern og renhold blir gjort skikkelig. Det er ikke alle nen teamet trengte for å trygge oppholds- og boom-som skjønner hvor nødvendig renhold er, men i rådene. mange tilfeller er det en forutsetning for at helseper– Når du først har kunnskapen som skal til for å sonell skal kunne gjøre jobben sin. 18 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR