n – Alle må med i kampen mot mobbing Djupedalutvalget foreslår en rekke tiltak mot mobbing i skolen. Fagforbundets Mette Henriksen Aas mener det er viktig at alle yrkesgrupper som arbeider i skolen og i barnehagen tas med i arbeidet for et trygt oppvekstmiljø. Side 28 n Naturopplevelser Skoleelever på Lundsvågen naturskole inviterte 150 barnehagebarn til gode naturopplevelser og pølsefest for å feire Barnehagedagen og Friluftslivets år. Side 30 n Viktig å vere organdonor FOKUS: Korleis kan det ha seg at vi alle håpar på å bli tilgodesett med gjenbruk av andres friske organ når vi treng det, medan vi blir i tvil om organa våre kan tilfalle andre når vi er på veg ut av livet, spør sjukehusprest Magne Stendal. Side 36 «Det er kanskje høyere temperatur kirkevalget trenger for at flere skal bruke stemmeretten sin.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Jobbhus inspirerer unge I Trondheim har Nav med enkle midler klart å motivere ungdom som ellers ville falt utenfor, til å skaffe seg jobb eller gå på skole, og ikke minst klare seg selv. Side 32 Foto: Thor Nielsen Fagbladet 4/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKIR