Varme fra krematoriet kan brukes andre steder På Alfaset i Oslo brukes overskuddsvarmen fra krematoriet til å varme opp kapellet ved siden av. Men Hafslund ønsker ikke å koble det til sitt fjernvarmeanlegg. – For det første ligger ikke krematoriet i umiddelbar nærhet til vårt rørsystem, for det andre kreves det kontinuerlig varme, og for det tredje har vi det etiske aspektet, sier informasjonssjef Truls E. Jamtland i Hafslund Varme til Vårt Land. I Danmark er imidlertid flere krematorier koblet til fjernvarmeanlegg. Det største av dem, Ringsted krematorium, leverer sammen med andre krematorier varme til 600 husstander. Et etisk råd som ble nedsatt av Folketinget i 2006, har diskutert om det kan være respektløst eller usømmelig å gjenvinne varme fra forbrenningsprosessen i et krematorium. Deres konklusjon var at dette ikke er noe etisk problem. PF Foto: KLP Foto: Werner Juvik Yrkesfag under lupa No skal relevansen av alle dei ni yrkesfaglege utdanningsprogramma på vidaregåande nivå bli vurderte. Tonje Thorbjørnsen, rådgjevar i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS), har sidan august i fjor vore leiar for Fagleg råd for helse- og oppvekstfag (FRHO). Det er dette rådet som skal gå gjennom alle faga som byggjer på Vg1 helse- og oppvekstfag. Rådet skal sjå på struktur og innhald. – I 2015 har vi prioritert å arbeide med ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og resten av helseservicefaga, tykkjer RFHO-leiaren. Det er Utdanningsdirektoratet som på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har gitt rådet i oppdrag å vurdere desse utdanningstilboda. Samstundes skal uavhengige arbeidsgrupper vurdere om utdanningane er i tråd med arbeidslivets behov. – Vi skal arbeide meir på detaljnivå enn dei uavhengige arbeidsgruppene, seier Thorbjørnsen. Dei vil vurdere om det er behov for fagbrev på nye områder, til dømes innafor folkehelse. Arbeidet med utviklingsstruktur held fram til midten av 2016. KES SMIL PÅ JOBB: Inger Lise Evenstrøm, Margrete Djupvik og Linda Wangen Salemonsen gleder seg til konsert. De takker alle som stemte på Fauske og gleder seg til å feire sammen med sine kolleger. Stolt av arbeidsplassen Damene som sørget for at Fauske kommune gikk seirende ut av «Smil! Du er på jobb» smiler mer enn noen gang. For det er mange grunner til å smile på jobb i Fauske, mener enhetsleder Inger Lise Evenstrøm, hovedtillitsvalgt Linda Wangen Salemonsen og Margrete Djupvik i miljø- og aktivitetsavdelingen, som stod bak vinnerbidragene fra kommunen. «Smil, du er på jobb» er KLPs konkurranse for å belønne arbeidsplasser som skiller seg ut ved at de har spesielt godt arbeidsmiljø. Prisen deles ut til tre arbeidsplasser, og Fauske var blant dem som juryen i år lot seg imponere over. – Jeg sendte inn fordi jeg mener at vi fortjener det, smiler enhetsleder for barnehagene Inger Lise Evenstrøm. Hun for- teller om dyktige ansatte med unik kompetanse på alle nivåer i barnehagene. – Alle bidrar med å dra i samme retning, og de gjør sitt ytterste for å fremstå som profesjonelle, faglig gode og med mye humor og glede. Fauske er en folkehelsekommune, og vi er opptatt av å skape aktivitet både for ansatte og brukerne av våre barnehager. Den enkelte barnehage har egne sosiale tiltak for å fremme trivsel og godt arbeidsmiljø blant de ansatte. – Jeg er stolt av å være leder for en så dyktig gjeng med medarbeidere, understreker Evenstrøm. PF Fagbladet 4/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKIR