BARNEHAGEDAGEN Værgudene blåste i at 150 barnehagebarn gledet seg til båttur. Selv om den ble avlyst, fikk barna TEKST OG FOTO: KJETIL S. GRØNNESTAD likevel en fin dag ute med mye frisk luft. FRISK FEIRING på Lundsvågen F F or første gang hadde Lundsvågen naturskole i Stavanger invitert barnehagene i Hundvåg bydel på båttur til Langøy for å feire Barnehagedagen og Friluftslivets år. Været var flott dagen før og dagen etter. Men på selve Barnehagedagen 10. mars, feide en storm innover Vestlandet. Bilferjene over Boknafjorden måtte ligge til kai da ti meter høye bølger veltet inn fra Nordsjøen, og det ble uaktuelt å ta 150 femåringer med ut i småbåt. Fra plan A til plan B – Vi dropper båtturen. Vi kan ikke risikere at barna blir redde på grunn av bølgene. Den planlagte quizturen på Langøy flyttes derfor til nabolaget her, forklarer Bjørn Johannesen, miljøarbeider ved Lundsvågen naturskole. – Et par av barna ble skuffet da de fikk høre at båtturen var avlyst. Men det gikk fort over, sier Bente Svendsen. Hun er ressurskoordinator i Børesvingen barnehage, en av de ti barnehagene som besøkte Lundsvågen. Hun benytter muligheten så ofte hun kan til å være med naturgruppa på tur. Barna får uansett nye muligheter til å dra på båttur. Barnehagen har nemlig en 24 fots snekke som de bruker flere ganger i uka både vår og høst. Quizjakt rundt Lundsvågen Undervisningsdirektør Sølvi Ona Gjul, med god hjelp av Tøflus, etterfulgt av sjørøveren kaptein Pysefant i Bjørn Johannesens skikkelse, åpnet dagen. Deretter var det tid for å løse oppgaver. Hver barnehage bidro med en oppgave som var gjemt rundt skolen. Selv om det ble delt ut kart, var nok postene litt for godt gjemt, for Børesvingen fant kun halvparten. Det gjorde ikke noe. Det viktige er å være ute. Rognkjeksen og torsken i skolens saltvannsakvarium, eller de sprell levende skrukketrollene barna fant kravlende i jorda bak gymsalen, var vel så spennende som å kildesortere avfall eller gjette riktig fiskeart. Vektlegger naturopplevelser – Alle femåringene er med i naturgruppa til Børesvingen. Det er viktig å gi barna et godt forhold til naturen mens de er små. I naturen kan de utfolde seg friere enn i barnehagen. Det er mindre konflikter når vi tar dem med på tur. De krangler ikke om leker i naturen. Det er pinner nok til alle, sier Svendsen. Børesvingens snekke brukes for øvrig ikke bare til koseturer på sjøen. Barna får fiske. Fangsten tas med på land, grilles på bål og spises. – Slik lærer barna at fisk ikke bare er noe som kjøpes i butikken, sier hun. Pølser med ketsjup Etter to timer ute i den sure vinden, går besøket mot slutten. Men ingen tur uten mat. Lundsvågen har store pølsegryter på lur. Varm mat gjør godt i både store og små mager. Lundsvågen har ikke hatt så mange barnehager på besøk samtidig før. Men det ga mersmak. Da Bjørn Johannesen takket for besøket, ønsket han dem samtidig velkommen igjen neste år. – Da er forhåpentligvis værgudene i et litt mildere lune, slik at det blir mulig å ta båten over til Langøy. For barna i Børesvingen var imidlertid ikke friluftslivet over riktig ennå. – Vi har invitert foreldrene til bål og pølser i barnehagen, sier Bente Svendsen. TREFFSIKKER: En oppgave bestod i å kaste blink oppi bøttene. Her har Amund Grøtterød kaste armen i orden. Sander Holgersen Grønningsæther venter tålmodig på tur. 30 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR