SEKSJONSLEDER Et krevende og nødvendig kirkevalg Rundt 70 prosent av Norges befolkning er medlem i kirka, og i Grunnlovens paragraf 16 står det at den skal være en folkekirke. Men er kirka i dag en bred og inkluderende folkekirke? Til høsten kan alle over 15 år, som er medlem av Den norske kirken, si sitt om hvordan den skal utvikle seg de fire neste årene. Menigheten selv påstår at årets kirkevalg er viktigere enn noen gang – det er nå retningen skal pekes ut. Etter vedtak i Stortinget 21. mai 2012 er ikke Den norske kirken lenger definert som statskirke, og den evangelisk-lutherske religionen har ikke status som statens offentlige religion. Nå kan kirka selv utvikle seg uten innblanding fra statlige myndigheter. Fagforbundet organiserer mange av de ansatte i kirka, og det er i våre medlemmers interesse at kirka utvikler seg i takt med våre idealer om en mer inkluderende og åpen folkekirke. Det er i vår interesse at Det er kanskje vi får en god arbeidsgiver hvor høyere temperatur faglige rettigheter står høyt i kurs. kirkevalget trenger for at Til høsten skal det velges flere skal bruke stemme kandidater til landets 1258 retten sin. menighetsråd og 11 bispedømme råd. Organisasjonen «Åpen folkekirke» mobiliserer for å stille liste til alle bispedømmene. «Åpen folkekirke» ble dannet etter Kirkemøtet i fjor som en reaksjon på at det ikke ble noen avklaring om lesbiske og homofile skal kunne feire kirkebryllup. Motpolen til «Åpen folkekirke» er «Levende folkekirke». – Vi ønsker å mobilisere alle de som vil Berit Moss vikarierer som rådgiver Berit Moss fra Mo i Rana har begynt som rådgiver i et 40 prosent vikariat på Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun skal arbeide med kirke- og gravferdsområdet. Den nye rådgiveren arbeider til daglig som avdelingsleder ved kirkelig fellesråd i Mo, og hun har mange års erfaring som tillitsvalgt på 90-tallet. Hun har de siste årene vært med i faggruppa for kirke og gravferd, den siste tida som leder. PFMer synlige kulturmedlemmer i valget Faggruppa for kultur hadde møte i slutten av februar, og en av sakene som ble diskutert var at forbundets medlemmer innenfor kulturområdet skal bidra til å prege høstens lokalvalgkamp, slik at kultur blir et mer synlig tema som ikke «drukner» i skole, helse og kommunesammenslåinger. I løpet av året kommer det til å bli arrangert fagdager for medlemmer som jobber på museum og kino. Opplegget er ennå ikke helt avklart, men detaljert informasjon kommer. I tillegg ønsker faggruppa å bidra til at høgskolegruppene innenfor kulturområdet blir kartlagt. PFKonferanse for bibliotekansatte Bibliotekansatte medlemmer i Fagforbundet samles til konferanse i Stavanger 1. og 2. juni. Konferansen skal foregå på Sølvberget, som i januar ble kåret til Årets bibliotek 2014. Temaer på konferansen er blant annet redaktørrollen i bibliotek, formidling og programutvikling, muligheter i små bibliotek, internasjonalt kulturnettverk og ytringsfrihet og fribyforfatternettverket. Påmeldingsfrist er 1. mai. PFLærerikt om unges psykiske lidelser Line Indrevoll Stäneckes rapport «Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve» ble lagt fram på LOs konferanse om forebyggende ungdomsarbeid i fjor. Rapporten tar for seg ungdom i aldersgruppa 15 til 23 år, og presenterer individuelle erfaringer og spesielt overgangen fra skole til arbeidsliv, og de utfordringene som ungdom med psykiske vansker kan møte i nettopp denne fasen av livet. Rapporten beskrives som lærerik og aktuell for alle som jobber med ungdom. Hele rapporten kan lastes ned fra LOs hjemmeside: lo.no. Søk på ungdom, så vil du finne riktig side. PFBjørn Christiansen konstituert som administrativ leder Bjørn Christiansen er konstituert som administrativ leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst fra 1. mars. Han tar over for Trygve Natvig som er sykmeldt, og som går av med pensjon 1. september. PF bevare ekteskapet mellom mann og kvinne, sier Øivind Benestad fra «Levende folkekirke» til Vårt Land. Utsagnet bidrar ikke til mindre kampvilje hos «Åpen folkekirke» eller lavere temperatur fram mot valget 13. og 14. september. Det er kanskje høyere temperatur kirkevalget trenger for at flere skal bruke stemmeretten sin. Min oppfordring er å stemme fram en åpen og inkluderende folkekirke! METTE HENRIKSEN AAS 38 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR