– Me har ein veldig viktig jobb å 53 nynorske barnebøker i 2014 – av 892 barnebøker totalt i 2014 barnebøker i 2014 – av 892 barnebøker totalt i 2014. Særleg låge tal har det vore for talet på lettlesbøker. Men no skjer det noko. Talet har blitt auka med 32 prosent. – Fram til no har det ikkje eksistert ein heilskapleg lettlesserie på nynorsk, og få lettlesbøker på nynorsk i det heile tatt. No er dei første tolv bøkene i Leseland-serien lansert, seier Bente Lothe Orheim, som er forlags redaktør for barnebøker ved Det norske Sam- laget. TestskularI Førde har Flatene skule og Slåtten skule fått vera med på å testa ut dei første bøkene i Leselandserien. – Nynorske lettlesbøker er stor mangelvare. Difor er denne serien veldig velkommen, seier rektor ved Flatene skule, Alvhild Flatjord. Tidlegare har skulen kjøpt det som var av nynorske barnebøker, men ikkje alt har vore tilpassa lesenivå, slik den nye serien er. – Me som skriv og snakkar nynorsk i skulen må jobbe for at elevane sjølv skal få lov til å gjere det. Me har ein veldig viktig jobb å gjera. Ungane Bente Lothe Orheim er forlagsredaktør i Samlaget for barne- og ungdomslitteratur. Foto: Samlaget Under lanseringa av Leselandserien fekk Flatene skule besøk av forfattaren Vegard Markhus. Han har skrive boka Epleslang i lettlesserien. Foto: Flatene skule Samlaget er klar med storsatsinga si på nynorske lettlesbøker. – Ungane tar i mot bøkene veldig godt, seier barne- skulelærar Dagunn Kjøsnes. SVEIN OLAV B. LANGÅKER Nye tal frå Norsk Barnebokinstitutt viser at det blei gjeve ut 53 nynorske blir pepra med bokmål elles, seier Dagunn Kjøsnes, lærar for 4. trinn på Flatene skule. – Lese- og skrivedugleik er grunnleggande for å kunne delta i samfunnet og demokratiet, og det er ein demokratisk rett å ha tilgang til litteratur på eige mål, understrekar Bente Lothe Orheim i Samlaget. Ikkje aldersdeling I arbeidet med bøkene har Sam laget gjennomført ei stor undersøking med formidlarar, leseforskarar, skule og bibliotek for å kunne utvikle best mogleg lettlesbøker. – Her kom det mellom anna fram at inndeling i nivå etter alder ikkje var ønskjeleg, sidan ein uavhengig av alder kan ha ulikt lesenivå. Difor er Leseland-bøkene nivåinndelt med utgangspunkt i leseferdigheiter. Av undersøkinga veit me til dømes også at det er ønskjeleg at bøkene bør vere med harde permar, ikkje hefta, seier Orheim. fbaargang2015 fbseksjonKIR