gjera for nynorsken – Når det gjeld sjølve å lese på nynorsk har – Lese- og skrive- bokproduksjonen, såg med dette fått sitt dugleik er grunn- vi først til utlandet, til første heilskaplege anerkjente forlag som leggande for å tilbod.» har hatt stor suksess Elevane ved test kunne delta i sam- med sine lettlesbøker. skulane får utdelt Av bøkene som er ute funnet og demo-nettbrett der elevane no, er nokre omsette og får testa ut bøkene. Det kratiet… nokre utvikla av norske har skapt stor stemning Bente Lothe Orheim forfattarar og illustra-i klassane. i Samlaget. tørar. Det er viktig at – Det blir spennande lesarane også kan møte å sjå om me når fleire ein gjenkjenneleg norsk kvardag i gutar med appane. Det er ikkje alle Leseland-bøkene. gutane som er så glade i å lese, seier Dei komande åra vil det det kome rektor Alvhild Flatjord. mellom 10–15 nye Leseland-bøker i I Leseland-appen er det ulike året. lesemodi. Ein kan bli lese for av ei – Målet er å skape ein bank av lett-forteljarstemme, ein kan bla seg gjen- lesbøker på nynorsk. Slik at alle skal nom boka utan lyd, og det er også ein kunne finne si bok, på sitt ferdigheits-karaokefunksjon – «Les med meg» – nivå og med eit tema som engasjerer. der lesehastigheita er saktare, og kvart ord blir markert på skjermen når detEigen app blir sagt av forteljarstemma. Leseland kjem òg som ein eigen app, – Så ein kan lese bok i app på same som i fjor fekk Gullboken for «Årets måte som ein les papirboka, men ein utgjeving». I grunngjevinga står det har også fleire høve til å velje, fortel mellom anna at «Barn som skal lære Bente Lothe Orheim. Barnebokforfattar Rune Belsvik får ros for å våga å skriva om sex for born. Foto: Sol Nodeland/ Cappelen Damm I «Verdas søtaste turist» har Rune Belsvik forklart sex til den vesle uvitande guten han ein gong var. Det var både viktig og vanskeleg. ANDREARYGGNØTTVEIT– Det er ei bok som var veldig viktig for meg å skrive. Men eg har kvidd meg, for det er lett å gjere feil, overdrive eller vere for moro sam. Nøkkelordet er oppriktigheit, og det er ikkje alltid lett, forklarer barnebokfor- fattar Rune Belsvik. Han hugsar godt då han som liten gut følte seg uvitande og utanfor. Han visste at noko skjedde i mørke rom, men folk berre fniste og lo då dei skulle fortelje om det. Han følte seg avvist og dum. – Eg tenkte at om eg ein gong får vete om alt det som skjer, så skal eg fortelje om det. Dette er mi bok til vesle Rune. Hadde eg funne denne boka då eg var ung, trur eg det hadde vore til stor hjelp, forklarar forfattaren. «Verdas søtaste turist» er tredje boka om innbyggjarane i Bløygen. Bidger og Esmiluni frå «Verdas mest forelska» lever lykkeleg saman, men Bidger drøymer om å bli far. Verken Bidger eller nokon andre i Bløygen veit korleis born vert laga. Bøttefanten hjelper Bidger å finne ei gamal bok med oppskrifta. Slik går det til at paret byrjar å prøve seg fram – igjen og igjen, fordi dei likar det. Det heile er illustrert av Inger Lise Belsvik. –NøkkelordeteroppriktigheitBOKMELDING fbaargang2015 fbseksjonKIR