«HVA ER EGENTLIG FORSKJELLEN MELLOM MEG OG EN MASKIN?» ZHU XINHUA Foto: Lou Linwei Foto: En ansatt ved Foshan Arts & Crafts Økende bevissthet om rettigheter Andelen av folkemengden som er i arbeidsfør alder blir stadig mindre, og det fører til mangel på arbeidskraft. Derfor er lønningene mer enn tidoblet de siste årene. I 2013 var Zhu oppe i 5000 yuan i måneden, som er omtrent like mye i kroner. Arbeiderne har blitt stadig mer bevisst på rettighetene sine. Den internasjonale finanskrisa har fått mange fabrikker til å skjære ned og prøve å kvitte seg med eldre og «bråkete» personale. I juli 2013 startet Tongxin Jewellery opp en ny fabrikk utenfor byen. Alle «gamle» arbeidere som hadde høy lønn og mange ubetalte krav på sosiale goder, måtte bli igjen på den gamle fabrikken. Så begynte ledelsen å forsøke å presse dem til å si opp. De satte lønna til Zhu ned til 1310 yuan i måneden. Alternativet var å gå til den nye fabrikken, få ny kontrakt og miste alle de inntjente godtgjørelsene og STOR OPPSLUTNING: De ansatte demonstrerte mot arbeidsforholdene. På bannerne står det blant annet at arbeidsgiverne i Foshan Arts & Crafts er hardhjertet og at godene. Hele hensikten med flyttingen var å la fabrikkdet er en dårlig fabrikk. sjefen stikke av fra arbeidsgiveransvaret sitt. > Fagbladet 4/2015 < 53 fbaargang2015 fbseksjonKIR