DEBATT LOKALSYKEHUS ARBEIDSLIV Fødende kvinner og drektige kyr Svart arbeidsliv får drahjelp av regjeringen Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) har bestemt at fødeavdelinga på Narvik sykehus skal være stengt fra 29. juni til 10. august. Dette er negativt for de fødende, kommunen og regionen. En mann fra Hadsel ble i Vesterålen tingrett i 2013 dømt til å betale en bot på 14.000 kroner, subsidiært 28 dagers fengsel, for ulovlig dyretransport. Tiltalte skal ha brutt dyrevelferdsloven og forskrift om transport av levende dyr da han i januar 2011 besørget transport til slakteri av ei kvige som var i fødsel, til tross for at han av veterinær hadde fått beskjed om at kvigen ikke var transportdyktig. I forskrift om transport av levende dyr står det blant annet: «a) Det er et absolutt forbud mot å transportere drektig storfe de siste to uker før fødsel ventes. b) Andre drektige dyr hvis det er risiko for at fødsel kan skje under transport.» Et lignende regelverk fins ikke for fødende kvinner i Norge! Kvinner som skal føde i sommer bør sende protest til UNNs direktør og styre, Helse Nord, Helsedirektoratet, helseministeren osv. Ikke finn dere i å bli behandlet verre enn dyr. UNN-direktør Tor Ingebrigtsen påstår i Fremover 11. mars at UNN Narvik og UNN Harstad har god erfaring med å stenge fødeavdelingene i sommerferien. I 2012 var fødeavdelingen i Harstad stengt i fire uker, og 19 kvinner fra Harstad fødte i Narvik. Året Det internasjonale analyseselskapet AT Kernly anslo at Norge taper 420 mrd. kroner i inntekter årlig på at kyniske bakmenn organiserer seg og tyner enkeltmennesker. Det er et stort beløp, og det er ufattelig mye lidelse for enkeltpersoner og deres familier. Det er mange færre helsesøstre, lærere og kilometer vei i det tapet. Regjeringa har levert tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet, og det er bra. Mye er bra der, men er det nok? Endringene i arbeidsmiljøloven som nå flertallet har vedtatt, vil kunne trekke regjeringas visjoner og mål i motsatt retning, noe Arbeidstilsynet og andre faginstansers rapport støtter. Men regjeringas iver etter å realisere sin egen ideologi er større enn viljen til å lytte. Å innføre mer midlertidighet, bryte helgedagsfreden og fjerne kollektiv søksmålsrett er nytt, må vite. Jeg har det også sånn av og til. Noen ganger hender det at jeg tar ut en gammel kjole fra skapet, så ser jeg på den og sier til meg selv: Kari, den er ny. Kari, den er ny, og gjerne en gang til. Det kunne være – ja, det er slett ikke utenkelig – at jeg kunne komme til å tro på det selv. etter fødte 45 kvinner fra Narvik i Harstad mens operasjonsstuer og fødeavdelingen i Narvik ble renovert. I 2014 kom 30 harstadværinger til verden ved UNN Narvik. «Evalueringen av disse sommerstengingene viser at god planlegging og tett oppfølging Det er ikke bare det at standpunktet kalles nytt, det er det de ansatte vil ha, sier regjeringa, selv om de samme ansatte har gått i tog og ropt taktfast nei takk. Det er som i gamle dager da mine barn var små, og jeg i en sammenheng kunne komme til å si: Ja, men det liker du jo. Og jeg fikk til svar: Nei, det gjør jeg ikke. Jo, det gjør du da, svarte jeg og snudde meg bort og smilte og visste bedre – akkurat sånn som regjeringa. De har nemlig noen ideologiske mål de vil gjennomføre. Det vi ser, har en klar politisk skillelinje. Dette svekker arbeidstakernes mulighet til å bidra i kampen mot sosial dumping. Reglene er vanskelige å forstå, uklare av de gravide er avgjørende for at fødende kvinnene skal føle seg trygg og ivaretatt,» skriver UNN-direktøren. Men dette skriver jordfar Paul Larsen på facebook: «Denne stenginga er ikke drøftet med noen av arbeidstakerorganisasjonene på noe plan SOSIAL DUMPING: Regjeringa svekker kampen mot sosial dumping og svart arbeid i den nye arbeidsmiljøloven, mener stortingsrepresentanten. Foto: Ola Tømmerås og det er godt nytt for kriminelle arbeidslivsaktører i privat og offentlig sektor. Arbeidslivskriminaliteten holder på å spise opp næringslivet innenfra, og med økt midlertidighet og arbeidstakerorganisasjonenes reduserte makt, svekkes dette arbeidet. Det er bekymringsfullt, det bidrar til å svekke evnen og mulighetene til i fellesskap å ta tak i den største utfordringa: et stadig mer velorganisert svart arbeidsliv. Alle er enige om at den må tas på alvor, og at vi må ha kraftfulle virkemidler. Regjeringa har valgt virkemidler som svekker, ikke styrker dette arbeidet. Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Ap som er vanlig i slike prosesser! Helse Nord anbefaler en slik stenging, mens Unn sier at stengning skal gjennomføres uansett. Vi (organisasjonene, bl.a. jordmorforeningen) etterlyser drøftinger og konsekvensanalyse. De sier at det gikk så fint de siste 2 årene (der < Fagbladet 4/2015 < 55 fbaargang2015 fbseksjonKIR