OSS Fagforbundet i Malvik hadde merkeutdeling på årsmøtet i slutten av januar. Foreningen hadde mange jubilanter, men det var dessverre ikke alle som kunne komme. Følgende jubilanter med 40 år i LO var ikke til stede: Olveig Venn, Torge Didriksen, Ingeborg Høiby, Halfrid Bonaunet, Britt Wikmark og Sigrun Stubø Fordal. Følgende 25-årsjubilaner var heller ikke til stede: Mary Kvidal, Hilde Bakmark, Solfrid Sneisen, Marit Albertsen Moum, Karen Marit Dybsland, Ellen Bragstad, Torunn Haug og Maj Ibe Røkke Huber. Tekst og foto: Edvin Leirvik JUBILANTER: Foran 40-årsjubilantene Birgit Borgen Hugås (t.v.) og Rigmor Blokkum.Bak fra venstre 25-årsjubilantene Kari Ingegjerd Richstad Slind, Oskar Malvik, Kitty Walseth og Elin Pettersen. Jubilerende trøndere Jubileumsmarkering Fagforbundet Gjerdrum avd. 053 hadde årsmøte og merkefest i slutten av januar. I år hadde vi fem stykker vi ønsket å gjøre litt ekstra stas på som 40- og Ingvill Hangaard Karlsen og Haldis Kvam. Fra venstre: Jorunn H. Bekkesletten, HTV iGjerdru Astrid K. Lund, Anne25- årsjubilanter. Hovedtil- Karin Nordli og Sædis H. litsvalgt Ingvill Hangaard Raastad kunne dessverre Karlsen delte ut nåler, diplo ikke være til stede. mer og blomster. Tekst: Jorunn Østby Fardal Feiring i Høyanger Fagforbundet Høyanger avd. 168 har gjort stas på sine 25-årsjubilantar. Åtte av 24 fekk utdelt diplom, nål og blomster på årsmøtet. Bak frå venstre: Marit Nitter, Aslaug Alrek, Herdis Dale, Åse Hesjedal, Lasse Brekke, Brith Hjelmeland og Anette Standnes. Fremst: Edvin Jacobsen. Tekst: Tove Walderhaug Heder og ære i Modum Fagforbundet Modum og Sigdal har avholdt årsmøte. Samtidig hedret vi våre jubilanter med 40 år i LO. Vi hadde ni jubilanter, men bare to var år i forbundet, men bare fem var til til stede. Fra venstre: Roger Aspelien, stede. Fra venstre: Oskar Torgersen, leder i fagforeningen Anne Warhuus Bente Midtskogen, Trond Martinsen, og Inger Skogheim. Inger Lise Finnerud og Jorunn Dess- Vi hadde 28 jubilanter med 25 erud. Tekst: Anne Warhuus Stor stas i Kvæfjord Fagforbundet Kvæfjord gjorde stas på sine jubilanter som har vært 25 år i forbundet og 40 år i LO under årsmøtet i slutten av januar. Følgende 40-årsjubilanter var ikke til stede: bilanter kunne heller Fagerli, Tore Hartviksen, Wenche Aronsen, Hildur ikke møte: Grethe Wenche Heggelund, Fredriksen, Signe Grøn-Lumb, June Nicolai-Gunlaug Krøttø og sund og Grethe Kind. sen, Terttu Håkola, Ole May-Britt Larsen. Tekst: Siv Jorid Strand Følgende 25-årsju-Jonny Vikholt, Solveig 62 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR