KRYSSORD Hermod © 498 12-2014 Egle Fugl Dingle To Avl Envis Løsen Tegn- tyderTeater Refundere Koma Liste Nøling Rett Skli Enda Anfall PåfyllKlebrig Tufs Blid Opp- drett Opp- dageUtad- vendt Opp- finnsom Innta Bagasje Rimet Kon- flikt Person. pron. Eim Rekke Lever Organisasjon Kosmos Paro- diere Bemerke Vri Os Farm Foræring Resul- tat Stilart Pike navn Titte- skap Uvane Redd- hare Herske Tekke Avslå Utflukt Bibelsk person Ukjent Hunn- dyr Anlegg Slag- sted Behol- der Personlighet Delta Klatt Hvile Norsk forfat. Kjør Byge Ledelse Erobre Lakke I tu Der- etter Loslitt Paradis Land Guffen På- ståelig Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 18. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnere av kryssord nr. 1 NT YTT ÅR K ROP RØVER MEI S MARI KEISER ANN FRED TAU NN EYN I NN GI MM NOEN D MENI NG OS UTBE REIS GENI AL KI LE LUS T ANSLAG DI NA T LY S FETT VAG UNNATAK NEVØ ERTE HARE T OK TARA I NEDAD NESE T I SENDE TE BEI T HENNE E REEL Ø NETT REGNE UT REI R G VE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Bodil Holden 4029 Stavanger Marta Bratland 4200 Sauda Turid Tørres 2010 Strømmen 64 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR