OPPLÆRING I VESTRE VIKEN HF• En kartlegging viste at mange ansatte ikke kunne lese og skrive norsk på det nivået VV ønsket og også krever av nye medarbeidere. • 100 ansatte har nå fått grunnleggende lese- og skriveopplæring, finansiert av Vox. • Kursene ble skreddersydd til kursdel - takernes arbeidssituasjon, syke husets prose dyrer og skjemaer. • 18 renholdere har tatt fagbrev i sykehusets regi. – Hvordan var følelsen da du sto med fagbrevet i hånda? – Jeg var veldig stolt. Nå har jeg et papir som viser hva jeg kan, som jeg kan bruke både for å søke andre jobber, eller ta videre utdanning. Det er så mye mer enn bare et papir. Det er et papir som gir mange nye muligheter. I tillegg til en faglig opptur, har også Gowrys lønn fått et pent påslag etter at hun tok fagbrev. Nå har hun en tusenlapp mer å rutte med hver måned. Skryt fra sjefen Renholdsleder Anne Marie bekrefter at satsingen på de ansatte er verdifull: – Det gjør noe med folk at de får mer kunnskap. Jeg ser at du er mer selvsikker, du snakker høyere, sier hun henvendt til Gowry. Gowry selv er bevisst forandringen: – Tidligere var jeg mye mer usikker, og spurte om alt, var redd for å ta avgjørelser. Nå kan jeg jobbe mye mer selvstendig. Det sparer tid og er også en mindre belastning for sjefen. – Jeg er blitt en flinkere renholder, jeg er mer miljøbevisst og bedre til å legge opp arbeidet slik at jeg unngår skader – og jeg er mindre sliten når jeg kommer hjem. Fagbladet 4/2015 < 5 fbaargang2015 fbseksjonKON