«Fagforbundet vil bidra til å vidareutvikle fagskolane slik at dei kan levere relevant, etterspurd, yrkesfagleg kompetanse.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon n Ønsker at flere kjenner til yrket Faggruppa for helsesekretærer jobber for at andre helsefaglige yrkesgrupper får økt forståelse for helsesekretærenes brede kompetanse. Side 28 n Kvalifiserer for helsearbeid Med egen veileder og godt sam arbeid med Nav-kontoret håper sykehjemmet på Åsnes å sikre rekrutteringen av renholds- og helsefagarbeidere. Side 30 n Vi treng fleire donorar Listene over pasientar som ventar på nytt organ vert stadig lengre, skriv fokusforfattar Magne Stendal. Side 36 Jobbhus inspirerer unge I Trondheim har Nav med enkle midler klart å motivere ungdom som ellers ville falt utenfor, til å skaffe seg jobb eller gå på skole, og ikke minst klare seg selv. Side 32 Foto: Thor Nielsen Fagbladet 4/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKON