KONTOR OG ADMINISTRASJON colourbox.com Mosjon gjør oss mer produktive En halvtimes spasertur midt på dagen gjør stillesittende kontoransatte i bedre humør. Hvis du syns det er litt tungt å være på jobben, kan det være du burde få deg litt frisk luft, skriver forskning. no. Ny forskning viser at bare en halv times spasertur tre ganger i uka gjør deg mer fornøyd og mindre stresset. Cecilie Thøgersen-Ntoumani, professor ved Curtin University i Australia, har undersøkt 56 ansatte ved University of Birmingham. Gjen nom ti uker skulle de gå en tur på 30 minutter tre hverdager, samt to ganger i helgen. Deltakerne rapporterte om følelsene sine gjennom en app. Deltakerne ble i mye bedre humør enn en kontrollgruppe. De opplevde også mindre nervøsitet. Ansatte som er mindre stresset og mer entusiastiske, er trolig mer produktive. VeV Meningsløst å melde avvik En revisjonsrapport har påvist alvorlig svikt ved Oslo kommunes avvikshåndtering. Sykehjemsetaten ønsker derfor å bedre opplæringa av ansatte, sikre tilgjengeligheten til datasystemet Kvalitetslosen og skifte det ut så snart som mulig. – Å bytte datastøttesystem løser ikke problemet, sier Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV). – Selve programmet er utmerket. Det egentlige problemet er at ansatte ikke gidder å bruke av sin knapt tilmålte tid til å legge inn avvik. Grunnen er at avvikene ikke blir fulgt opp, og det blir ikke satt inn tiltak for å lukke dem, sier Johansen. KES Driftige helsesekretærerHelsesekretærene mener deres kompetanse er for lite kjent. – Vi er utdannet for mange oppgaver som i dag blir utført av andre yrkesgrupper, sier Oliv Lundeby. Faggruppa for helsesekretærer i Fagforbundet har hatt sitt første møte. Ved å gjøre den brede kompetansen, de mange muligheter på arbeidsmarkedet og de interessante arbeidsoppgavene bedre kjent, håper de at flere unge vil utdanne seg til autoriserte helsesekretærer. – Mange steder synker antall søkere til denne utdanninga, og enkelte steder er utdanningstilbudet derfor lagt ned, forteller Oliv Lundeby, leder for gruppa. Faggruppa håper den tendensen kan snus ved å informere om yrket og de varierte mulighetene en autorisert helsesekretær har. Varierte oppgaver – Vi er på sykehus og på flere ulike arbeidsplasser i kommunene, sier Oliv Lundeby. Selv arbeider hun både på helsestasjon og i psykiske helseteam. Også Hege Hansen Bjerkan arbeider to steder; på to legesentre og i hjemmesykepleien. De tre andre medlemmene i faggruppa arbeider alle på sykehus; i Arendal, Kirkenes og Tromsø. To av gruppas medlemmer har tatt eller tar videreutdanning som helsekoordinatorer. Limet på arbeidsplassen Faggruppa for helsesekretærer har som mål at andre helsefaglige yrkesgrupper får økt forståelsen for helsesekretærenes brede kompetanse. – Vi har kompetanse til å utføre mange og varierte arbeidsoppgaver, og vi er limet i et helsefaglig miljø, sier Lundeby. – Likevel har mange avdelinger og sentre unødvendig dyr administrasjon fordi leger og andre utfører arbeid som vi er utdannet til, legger hun til. Tekst og foto: KARIN E SVENDSEN FØRSTE MØTE: Lisbeth Simonsen (f.v.), Anita Danielsen, Hege Hansen Bjerkan, Siv Kristin Korsvik og Oliv Lundeby (foran) møttes like før påske i Faggruppa for helsesekretærer. «Mange steder synker antall søkere til denne utdanninga. OLIV LUNDEBY NY FAGGRUPPE 28 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON