En del av ungdommene sliter psykisk og isolerer seg selv foran PCene sine. Enkelte får ingen støtte hjemmefra, andre er overbeskyttet, atter andre sliter med en uheldig VIL TJENE PENGER SELV sosial arv, der også foreldrene sliter på ulike måter. Flere av ungdommene har mislykkes i skolesystemet. Da får Nav sosiale problemer i fanget, som burde vært tatt tak i tidligere. Ta ansvar for eget liv Sivapragasan og de andre kurslederne bevisstgjør ungdommene på at det de gjør i de våkne 16 timene av deres døgn i dag, er avgjørende for hvor de står om noen uker eller måneder. Resultatene fra kurset taler for seg: To av tre fortsetter i jobb eller på skole. Deltakerne har fått jobb ved Eplehuset, på Big bite, som make-up-artist, rørlegger eller Harley Davidsen- mekaniker. – Det stilles krav fra alle kanter, fra skole, venner, familie og ikke minst fra Nav, som kan være litt for flinke til å finne løsninger for folk. Men vi prøver å få dem til å ta ansvar for sine egne liv, sier Sivapragasam. Han mener at ungdommene tåler å bli pres- set hvis den gode relasjonen er på plass i utgangspunktet. Rune Breiset (t.v.) tok fagbrev som isolatør, men fant ut at yrket ikke var noe for ham. Rino Halvorsen var uheldig med arbeids giverne. – Det er ikke noe særlig å mistrives i jobben sin. Jeg fikk etter hvert angstproblemer og tok kontakt med Nav, forteller Rune Breiset. Aller mest har Breiset lyst til å bli pilot. – Akkurat som andre liker biler, blir jeg fasinert av fly, forteller han. En annen kursdeltaker er Rino Halvorsen (24). Han skulle jobbe som hjelpearbeider for rørlegger, på vei til et fagbrev. Men var uheldig med arbeidsgiverne. Den første bedriften ble nedlagt etter kort tid. Den neste permitterte de ansatte, og den tredje satte Halvorsen til å jobbe som om han var fullt utdannet rørlegger, han fikk til og med ansvaret for en lærling. Det gikk ikke bra. – Jeg trodde jeg skulle få opplæring. I stedet måtte jeg late som om jeg var fullt faglært overfor kunder. Jeg ringte til sjefene for å få hjelp, men de hadde ikke tid. Til slutt fikk jeg nok og sluttet. Halvorsen har fremdeles lyst til å bli rørlegger, helst i et større firma. Begge er fornøyd med hjelpen de får på Jobbhuset. – Nå ser jeg ikke så mørkt på ting lenger. Det er bra å komme i aktivitet igjen etter sykmeldingen, sier Breiset. – Jeg ønsker å slippe å være i Nav, men heller tjene penger selv, sier Halvorsen. en enorm ressurssløsing. Det må gis bedre insentiver til arbeidsgivere. Myndighetene må systematisk identifisere årsakene til at særlig kommunene tar inn for få lærlinger og utvikle bedre virkemidler for å få dem til å ta inn flere, sier prosjektleder og seniorforsker ved Sintef, Solveig Osborg Ose, til Aftenposten. Forskerne ser det som et stort problem at Nav ofte kommer for sent på banen med hjelp til unge som har havnet utenfor. Da må det ressurskrevende tiltak til for å lykkes. Rapporten peker på Jobbhuset i Trondheim som et godt eksempel på tiltak som fremmer mestringen hos de unge. Fagbladet 4/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonKON