DEBATT man stengte pga. fysiske forhold ved sykehusene). Men gjorde det nå det? Ingen liv gikk tapt, men det skapte mye usikkerhet og engstelse blant de fødende. Det skulle gjøres en brukerundersøkelse blant harstad damene/familiene etter fjordårets stenging som skulle være med å danne grunnlaget for hva man skulle gjør videre. Man skulle også evaluere de to stengningene sammen med organisasjonene og brukerne. Så har ikke skjedd! Dette som nå kommer fram som en konklusjon etter to sommerstengninger (at det var SÅ vellykket!) er kun påstander fra UNN-ledelsen/KK-ledelsen. Oppfordrer til å jobbe for å stoppe dette vanviddet!» Og hva sier de fødende om de blir spurt? Hvor er dokumentasjonen? Her må det kreves dokumentasjon og konsekvensutredning. På tide med åpen fødeavdeling hele året, og her forventer jeg stor innsats fra ordførere, frikjøpte politikere, næringsforening, andre organisasjoner og lokalavisa. Ikke vær så underdanig!! Stengte fødeavdelinger er en uskikk og nedverdigende for de fødende, enten det gjelder fødende fra Harstad- eller Narvikområdet. Det er på tide at Narvik får noen seire. Det skal være åpen fødeavdeling hele året ved Narvik sykehus. Aksjonskomiteen for Narvik sykehus ved Dagny Pettersen POLITIKK Nei til søndagsåpne frisørsalonger Nylig sendte regjeringen ut et høringsforslag om søndagsåpne butikker. Ingen av forslagene som er lagt fram er velkomne. Hvorfor i alle dager skal vi UTTALELSE Kampen om arbeidslivet Fagforbundet takker pilotene i Norwegian som kjempet en hard, prinsipiell kamp for sentrale verdier i det norske samfunnet, som forhandlingsrett og rett til faste ansettelser. Etter elleve dager i streik kom de til enighet med selskapet, men uten å ha nådd helt fram med sine viktigste krav. Mange frykter at Bjørn Kjos’ behandling av pilotene kan få overslag til hele arbeidslivet. Konflikten i Norwegian har som utgangspunkt at pilotene ble flyttet til et heleid datterselskap. Datterselskapet leier så pilotene tilbake til morselskapet, i praksis i et bemanningsbyrå. På denne måten fratas pilotene medbestemmelse, ansettelsestrygghet og muligheten til å ha sin egentlige arbeidsgiver som part i drøftinger og forhandlinger. Denne måten å organisere ansettelsene på gjør de ansatte til løsarbeidere i egen virksomhet. De har ikke jobbsikkerhet og er uten reell mulighet til lovfestet medbestemmelse og streikerett. På denne måten har Norwegian påtvinges noe størstedelen av det norske folk ikke ønsker? Sannheten er nok at regjerin gen har noen venner de må blidgjøre. Olav Thon uttalte jo under siste valgkamp at det var så vondt å være rik i Norge og støttet dermed Frps valgkamp. Ja, for hvis de kom til makta, så ville det nok bli deilig å være rik i Norge. Dagens regjering er ikke for folk flest, de er godt i gått til angrep på helt sentrale prinsipper i norsk og nordisk arbeidsliv. Gjennom å omorganisere selskapet under konflikten og organisere streikebryteri, har Norwegian og dets eiere gjort konflikten unødig bitter og betent. Kombinert med et velregisserte mediakjør, har dette satt våre fagforenings kolleger i Norwegian under et nesten umenneskelig press. De skal vite at de ikke står alene. Fagforbundet stiller seg sammen med en samlet norsk, nordisk og internasjo nal fagbevegelse i fordømmel sen av Norwegian-ledelsens opptreden under konflikten. Norwegians handlemåte har vakt internasjonal oppsikt og fordømmelse. Fagforbundet organiserer gang med å rive ned det meste av goder arbeiderne i en årrekke har kjempet fram. Noen fakta fra Fafo: I dag jobber allerede ca. 46.000 ansatte i virksomheter som holder dørene åpne på søndager. Dette er blant annet små matbutikker, bensinstasjoner og lignende. Handel trenger ytterligere 200.000 ansatte med søndagsåpne butikker. ANSTENDIG ARBEIDSLIV: De streikende pilotene i Norwegian kjempet for sentrale verdier i det norske samfunnet, mener Fagforbundet. Foto: wikipedia mer enn 344.000 norske arbeidstakere, og vi avviser den oppsplittingen og fragmenteringen av norsk arbeidsliv som Norwegianledelsen fronter. Kampen for et anstendig arbeidsliv er bare i startfasen. En samlet fagbevegelse er klar til å ta kampen mot høyresidens angrep på arbeidstakernes rettigheter, lønn, pensjon og jobbtrygghet. Vi finner oss ikke i at arbeidstakerne skal gå ned i lønn og miste sine rettigheter for at arbeidsgiverne skal øke sine inntekter. Et organisert arbeidsliv er den beste forsikringen for at barna og barnebarna våre, framtidas generasjoner, skal få et trygt arbeidsliv. Vedtatt av landsstyret i Fagforbundet I tillegg regner de med at ca. 45.000 ansatte i andre bransjer må i arbeid: 13.000 frisører, 10.000 i kafeer og restauranter, 15.000 i næringsmiddelindustrien, 4000 vektere og 3000 renholdere. Totalt vil 290.000 ansatte bli eksponert for søndagsarbeid som følge av søndagsåpne butikker. Dette utgjør omlag 11 prosent av hele det norske 52 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON