AKTUELT Oslo kommune er frifunnet i straffesaken som ble reist etter at 83 år gamle Jorunn Marie Bukkøy for fem år siden ble funnet ihjelfrosset utenfor boligen sin. En måned etter at Bukkøy ble funnet, ble 92 år gamle Gunhild Bringaker funnet død i leiligheten sin noen kvartaler unna, etter å ha ligget død i omtrent to uker. Etter en gransking fra Statens helsetilsyn ble kommunen ilagt en bot på 500.000 kroner for ikke å ha gitt tilstrekkelig helsehjelp. Kommunen nektet å vedta boten, og saken gikk dermed videre til retten som nå har frifunnet kommunen på alle punkter. KOMMUNEN FRIKJENT: Aktor Pål-Fredrik Hjort Kraby (i midten) og Oslo kommunes forsvarer, advokat Tomasz Edsberg. Frikjent etter at to eldrekvinner døde i Oslo Hovedkonklusjonene fra rettens side er at begge de to kvinnene fikk adekvat omsorg og forsvarlig behandling. Helsepersonellet i Bydel Gamle Oslo – på alle nivåer – har i disse to tilfellene over tid utført et samvittighetsfullt og solid arbeid, heter det i dommen. For det første har ingen enkeltperson handlet kritikkverdig. For det andre er det ikke påvist slik svikt i kommunens organisering av helsetjenesten i Bydel Gamle Oslo at helsepersonellet i bydelen ikke var i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. For det tredje stiller loven i dette tilfellet krav om grov uaktsomhet. Ved at det ikke foreligger uforsvarlig yrkesutøvelse, foreligger det åpenbart ikke grov uaktsomhet, konkluderer Oslo tingrett. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Flere lever av sosialhjelp Langtidsmottakere av sosialhjelp forsvant ikke med Nav-reformen i 2006, slik daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen bar bud om. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at 64.000 mennesker har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Det er en økning på åtte prosentpoeng siden 2010. Gravide mister jobben En ny undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at én av fem ikke får forlenget sin midlertidige jobb på grunn av graviditet eller planlagt foreldrepermisjon. Også andre former for diskriminering rammer kvinner i midlertidige stillinger hardere enn fast ansatte. 20 prosent av kvinnene i midlertidige stillinger har opplevd å få spørsmål på jobbintervju om planer om å få barn. Lønnsgapet består Kvinner tjener fortsatt mye mindre enn menn, og forskjellene minker med museskritt. Gjennomsnittslønna til kvinner utgjør i dag 86,4 prosent av menns lønn, mot 85,8 i fjor, viser årets hovedrapport fra Teknisk beregningsutvalg. Rapporten viser at kvinner i snitt har en årslønn på 465.600 kroner mens menn tjener 538.800. colourbox.com «Vi vinner ikke krigen om arbeidslivet ved å stenge grensebommene.» Jonas Bals, leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo AP «Jeg er ikke interessert i å utkjempe kriger som faktisk startet før jeg ble født.» Barack Obama om møtet med Raúl Castro «Jeg synes ikke at porno er noe kult.» Are Sende Olsen 8 < Fagbladet 4/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM