ENIGE: LO-sjef Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund er glad for at mellomoppgjøret er i havn. NHO-oppgjøret i havn Før påske ble LO og NHO enige om en løsning i mellomoppgjøret, uten et generelt tillegg, men med en lønnsvekst på 2,7 prosent. Både LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør trengte å bruke Riksmeklerne for å finne fram til Kristin Skogen Lund var godt fornøyd da de en løsning. hadde rodd i land årets mellomoppgjør. Kristiansen mener at det er en god kvinne- Det blir gitt 0 prosent i generelt tillegg, men profil på oppgjøret. 50 prosent av alle kvinnene Melder ikke ifra Under fem prosent av landets leger melder inn arbeidsrelaterte sykdommer til Arbeidstilsynet, noe de er pliktige til. Derfor kan ikke de 2824 meldingene brukes til å gi et bilde av omfang eller fordeling av arbeidsrelaterte sykdommer. Hvis leger melder fra, kan Arbeidstilsynet gi pålegg for å bedre arbeidsmiljøet. Dermed forebygges arbeidsrelatert sykdom også for andre ansatte. Lovfester aktivitetstilbud Kommunene må forberede seg på en storstilt utbygging av tilbudet til personer som lider av demens når Stortinget lovfester retten til at de skal ha dagaktivitetsplass fra 2020. Om lag 70.000 er rammet av demens, rundt 23.000 av dem bor hjemme og har behov for et aktivitetstilbud. 4.114.000 de regner med 1 prosent i overheng, 1,4 prosent glidning og 0,3 prosent er lavlønnstillegg. Til sammen skal dette gi en lønnsvekst i 2015 på 2,7 prosent. Partene er svært fornøyd med at de har nådd et resultat gjennom forhandlinger, og at de ikke i LO-NHO-området får 1,75 kroner i timen i lavlønnstillegg. Både Skogen Lund og Kristiansen mener at det billigste lønnsoppgjøret siden 1993 er et godt bidrag til å redde norske arbeidsplasser. Tekst og foto: TORGNY HASÅS personer bodde på totalt 976 tettsteder for ett år siden, og dette utgjør 80 prosent av befolkningen. Antall bosatte i spredtbygd strøk har blitt redusert med om lag 1500 personer. I alt 34 kommuner hadde ingen bosatte i tettsteder. De fem største byene i Norge vokser fortsatt, og huser omtrent en tredel av befolkningen. Andel av befolkningen som bor i tettsteder har økt til 80 prosent per 1. januar 2014, melder Statistisk sentralbyrå. colourbox.com Foto: Monica Schanche Hemmeligholder saksdokumenter Sivilombudsmannen har bedt justisministeren stanse parlamentariske kommuner som bryter offentlighetsloven. Nå vil i stedet stortingsrepresentanter fra Høyre, Venstre, KrF, Frp og Ap endre loven, slik at kommunene kan fortsette sitt hemmelighold,. Sivilombudsmannen fastslo i 2011 at både Bergen og Oslo har brutt offentlighetsloven gjennom en årrekke. I det kommunene selv har definert som såkalt foreløpige byrådsmøter, har samtlige saksdokumenter blitt unntatt offentlighet som fast praksis. Fagbladet 4/2015 < 9 fbaargang2015 fbseksjonSAM